• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • BETA 2016

  Kezdetét vette a BETA 2016 verseny és kiállítás, a Romániai Építészek Kamarájának Temes Megyei Területi Fiókja által első alkalommal megszervezett Temesvári Építészeti Biennálé keretén belül.

  beta2016

  A verseny és kiállítás a biennálé központi eseményeként a minőségi építészetet támogatja és hozza előtérbe, annak minden formájában és megnyilvánulásában, lehetőséget biztosítva a szakmán belüli eszmecserére, illetve a szakma és azon szocio-kulturális közeg közötti kommunikációra is, amelyben az előbbi tevékenykedik.

  A “Figyeld a várost” téma ösztönzés egy álláspont felvállalására és párbeszéd elindítására, arra, hogy részt kell venni egy egészséges városi környezet létrehozásának értelemszerűen kollaboratív folyamatában; a város alatt itt az őt alkotó fő dimenzióknak egymás mellé álíltását kell érteni: az emberi és az urbánus, ugyanis ezek között egy egymást kölcsönösen alakító kapcsolat van.

  A június 21. és november 26. között lezajló versenyre olyan pályaművekkel lehet nevezni, amelyek a DKMT eurorégióban valósultak meg vagy amelyek szerzőinek állandó lakhelye a DKMT eurorégióban van (az 1. -13. Kategóriákba való benevezés esetén), valamint olyan pályaművek, melyek szerzői állandó lakhellyel rendelkeznek bárhol Romániában, Magyarországon vagy Szerbiában (a 14. -16. kategóriákba való benevezés esetén).

  A verseny ezen formátumban való megszervezése az eurorégióban fennálló kontextusbeli hasonlóságokra alapszik, minél szélesebb körű részvételt szorgalmazva és ezzel hozzájárulva a szakma jövőjéről szóló sokoldalú párbeszéd fejlődéséhez. A verseny lebonyolítása online, a competition.betacity.eu honlapon (amely román / magyar / szerb nyelveken érhető el); itt található meg a benevezéshez szükséges összes anyag is.

  Kategóriák

  családi házak
  társasházak
  kereskedelmi
  szolgáltatások
  intézményi
  kulturális
  épített örökség
  város – és vidékfejlesztés
  közterület
  kezdeményezések a minőségi építészetért
  köztéri művészet
  infrastruktúra
  diplomamunkák
  építészeti víziók
  építészeti írás

  Elfogadhatósági és részvételi feltételek

  Olyan pályaművek nevezhetők be, amelyek a verseny 16 kategóriájának valamelyikébe tartoznak és amelyek eleget tesznek a következő 2 feltétel legalább egyikének:

  a DKMT eurorégióban valósultak meg (kivéve a 14, 15 és 16 kategóriába benevezett pályaműveket);
  a szerzőik állandó lakhelye6 a DKMT eurorégióban van(kivéve a 14, 15 és 16 kategóriába benevezett pályaműveket, amelyek szerzői Romániában, Magyarországon és Szerbiában bárhol lakhatnak);

  Egy résztvevő bármennyi, akár az összes kategóriában is indulhat pályaművekkel, azonban szerzőként (megj.:fő-, azaz nem társszerzőként) nem nyújthat be több mint 3 pályaművet egy kategóriában. Ugyanaz a pályamű nem indulhat több kategóriában. Kivételt képeznek azok, amelyekben olyan különböző beavatkozási területek különíthetőek el, amelyek különböző szerzőkhöz tartoznak. Abban az esetben, ha egy pályaművet több kategóriában is bemutatnak, a besorolási döntés (az összes kategóriában való indulás vagy az egyes kategóriákból való kizárás) a szervezők feladata.

  A leadott szövegeknek a verseny mindkét fázisában kötelező módon kétnyelvűnek kell lennie: angol és a pályázó anyanyelvén kell hogy megjelenjen.

  A verseny 2-10 kategóriájában való részvétellel egyidőben az építészek/ vezető tervezők/ urbanisták saját felelősségükre kijelentik, hogy joguk van a hivatásuk gyakorlására a saját országukban, az illető országban érvényben lévő törvényeknek megfelelően.

  Benevezés

  A 1-15. kategóriákban a verseny 2 szakaszból áll: előválogatásból és végső zsűrizésből (az előválogatáskor kiválasztott munkák zsűrizéséből), míg a 16. Építészeti írás kategória egyetlen részből, a zsűrizésből áll.

  Zsűrizés

  A versenybe benevezett pályaművek zsűrizésére 3, egyenként 3 tagból álló zsűri alakul meg, csoportosulásuk a 16 kategóriától függő. A zsűrik összetételéről a BETA szervezői csapata döntött. Kiválasztásukkor a szakmai irányzatuk és az egyes kategóriákhoz tartozó területeken szerzett tapasztalatuk számított. Ugyanakkor arra is odafigyeltek, hogy a zsűribe meghívott személyek tevékenységüket Romániában, Magyarországon vagy Szerbiában végezzék és ezáltal ismertek legyenek számukra az eurorégió urbánus, gazdasági, szociális és kulturális jellegzetességei.

  A zsűrik összetétele és kategóriánkénti csoportosulás

  1. zsűri: a következő kategóriákba benevezett pályaműveket bírálja el: Diplomamunkák, Építészeti víziók, Építészeti írás

  Ștefan Ghenciulescu (RO)
  Ivan Kucina (SRB)
  Zsolt Vasáros (HU)

  2. zsűri: a következő kategóriákba benevezett pályaműveket bírálja el: Környezet, családi házak, Társasházak, Kereskedelmi, Szolgáltatások, Iintézmnyi, Épített örökség

  Adrian Untaru (RO)
  Goran Vojvodić (SRB)
  Balázs Marián (HU)

  3. zsűri: a következő kategóriákba benevezett pályaműveket bírálja el: Városá és vidékfejlesztés, Kezdeményezések a minőségi építészetért, Közterület, Köztéri művészet, Infrastruktúra

  Klaus Birthler (RO)
  Darko Polic (SRB)
  Árpád Szabó (HU)

  Díjak

  16 díjt osztanak ki, kategóriánként 1 díj, a következőképpen:

  A Környezet kategória díja: 1000 euró;
  A Családi házak kategória díja: 1000 euró
  A Társasházak kategória díja: 1000 euró;
  A Kereskedelmi kategória díja: 1000 euró;
  A Szolgáltatások kategória díja: 1000 euró;
  Az Intézményi kategória díja: 1000 euró;
  A Kulturális kategória díja: 1000 euró;
  Az Épített örökség kategória díja: 1000 euró;
  A Város- és vidékfejlesztés kategória díja: 1000 euró;
  A Közterület kategória díja: 1000 euró;
  A Kezdeményezések a minőségi építészetért kategória díja: 1000 euró;
  A Köztéri művészet kategória díja: 1000 euró;
  Az Infrastruktúra kategória díja: 1000 euró;
  A Diplomamunkák kategória díja: 1000 euró;
  Az Építészeti víziók kategória díja: 1000 euró;
  Az Építészeti írás kategória díja: 1000 euró.

  A díjként átadott összegek bruttó összegek és az érvényben lévő Adótörvény alapján adókötelesek.

  Ütemezés

  Projektverseny ütemezése (1-15 kategóriák)

  június 21.: a projektverseny 1. szakaszának elindítása, az 1. szakasszal kapcsolatos kérdések feltevésének elindítása;
  július 11.: a projektverseny 1. szakaszával kapcsolatos kérdések feltevésének határideje(a kérdések a pályázó anyanyelvén lesznek megfogalmazva);
  július 15.: a projektverseny 1. szakaszában megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megjelentetése a verseny honlapján, valamint egyéni emailek formájában( a kérdésekre adott válaszok románul, magyarul és szerbül lesznek megjelentetve);
  július 28., 24:00 óra, román idő szerint (GMT + 2): a projektverseny 1. szakaszába való benevezés határideje;
  július 29.: előzetes elemzés – a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága általi kezelése (a tablók ellenőrzése, a szabálysértések megállapítása, jegyzőkönyv megírása, a jegyzőkönyvnek a honlapon való megjelentetése);
  július 30. – augusztus 1.: a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága által elvégzett elemzésével kapcsolatos óvások fogadása (online);
  augusztus 2.: az óvásoknak egy 3 tagú, a szervezők képviselőit tartalmazó bizottság általi elemzése, akik maguk közülük megválasztanak egy elnököt;
  augusztus 3.: az óvásokra adott válaszokról szóló jegyzőkönyv megírása és a végső döntések megjelentetése a verseny honlapján;
  augusztus 4 -14.: a beérkezett pályaművek előválogatása a verseny zsűrije által(online);
  augusztus 15.: az előválogatás eredményének megjelentetése a verseny honlapján és a szóban forgó szerzőknek e-mailen keresztül; a projektverseny 2. szakaszának elindítása, a 2. szakasszal kapcsolatos kérdések feltevésének elindítása;
  augusztus 19.: a projektverseny 2. szakaszával kapcsolatos kérdések feltevésének határideje( a kérdések a pályázó anyanyelvén lesznek megfogalmazva);
  augusztus 22.: a projektverseny 2. szakaszában megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megjelentetése a verseny honlapján valamint egyéni emailek formájában( a kérdésekre adott válaszok románul, magyarul és szerbül lesznek megjelentetve);
  szeptember 5., 24:00 óra, román idő szerint (GMT + 2): a projektverseny 2. szakaszába való benevezés határideje (végső leadás);
  szeptember 6.: előzetes elemzés – a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága általi kezelése (a tablók megegyezésének ellenőrzése, a benevezési szabályzat tiszteletben tartásának az ellenőrzése, a szabálysértések megállapítása, jegyzőkönyv megírása, a jegyzőkönyvnek a honlapon való megjelentetése);
  szeptember 7-8.: a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága által elvégzett elemzésével kapcsolatos óvások fogadása (online);
  szeptember 9.: az óvásoknak egy 3 tagú, a szervezők képviselőit tartalmazó bizottság általi elemzése, akik maguk közülük megválasztanak egy elnököt;
  szeptember 10.: az óvásokra adott válaszokról szóló jegyzőkönyv megírása és a végső döntések megjelentetése a verseny honlapján;
  október 1.: a versenykiállítás hivatalos megnyitója a Temesvári Szépművészeti Múzeumban;
  október 1-15.: a pályaműveket bemutató kiállítás nyitvatartási ideje a Temesvári Szépművészeti Múzeumban;
  október 15. – november 20.: a versenykiállításnak a közterületeken való bemutatása vándorkiállítás formájában;
  november 23-25.: a 2. szakasz elbírálása a zsűri által (végső zsűrizés);
  november 26.: díjazás; a nyertesek kihirdetése a verseny honlapján.

  Építészeti írás verseny ütemezése

  június 21.: az építészeti írás verseny elindítása, a kérdések feltevésének elindítása;
  július 11.: a kérdések feltevésének határideje (a kérdések a pályázó anyanyelvén lesznek megfogalmazva);
  július 15.: a megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megjelentetése a verseny honlapján valamint egyéni emailek formájában( a kérdésekre adott válaszok románul, magyarul és szerbül lesznek megjelentetve);
  szeptember 5., 24:00 óra, román idő szerint (GMT + 2): az esszék leadásának határideje;
  szeptember 6.: előzetes elemzés – a beérkezett esszéknek a verseny titkársága általi kezelése (az esszék ellenőrzése, a szabálysértések megállapítása, jegyzőkönyv megírása, a jegyzőkönyvnek a honlapon való megjelentetése);
  szeptember 7-8.: a beérkezett esszéknek a verseny titkársága által elvégzett elemzésével kapcsolatos óvások fogadása (online);
  szeptember 9.: az óvásoknak egy 3 tagú, a szervezők képviselőit tartalmazó bizottság általi elemzése, akik maguk közülük megválasztanak egy elnököt;
  szeptember 10.: az óvásokra adott válaszokról szóló jegyzőkönyv megírása és a végső döntések megjelentetése a verseny honlapján;
  szeptember 11. – november 25.: az esszék zsűrizése (online);
  november 26.: díjazás (egyetlen díj kerül átadásra);