• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Dagály Fürdő – Ötletpályázat

  Ötletpályázat a Dagály Fürdő térfalának kialakítására


  2013. április 9.-én napvilágot látott a hivatalos közlemény, mely szerint hazánk is pályázik a 2021-ben tervezett Úszó VB megrendezési jogára. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi döntés 2013. július 19.-én születik meg. Addig a tárgyi ötletpályázat lebonyolítását szüneteltetjük. Amennyiben a döntés igen, úgy a területre más tartalmú pályázat kiírása a szándék. Nemleges döntés esetén lebonyolítjuk az eredeti térfal ötletpályázatot.
  A Kiíró nevében is elnézést és türelmet kérek, a lebonyolítással megbízott
  Bálint Imre DLA

  A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és társkiíróként a Budapest Főváros XIII. kerület Polgármesteri Hivatal ötletpályázatot hirdet a fejlesztés előtt álló Dagály Strandfürdő Népfürdő utcai térfalának megfogalmazására.
  A tervpályázat célja olyan ötletek beszerzése, melyek a későbbi konkrét tervezés során jól hasznosíthatók az egységes, városképileg jól illeszkedő, nagyvonalú, de nem hivalkodó, zöld környezetbe belesimuló épületek kialakításakor.

  Az ötletpályázat kiírója:
  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. – 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
  Társkiírója: Budapest Főváros XIII. Polgármesteri Hivatal – 1139 Budapest, Béke tér 1.

  Az ötletpályázat lebonyolítója:
  Bálint és Társa Építészek Irodája Kft. – 1051 Budapest, Október 6. u. 3. – Bálint Imre DLA

  Az ötletpályázat tárgya:
  A Budapest, XIII., kerületében, az Árpád hídi gépkocsi felhajtó, a Népfürdő utca, a Rákos-patak és a Duna folyam között elhelyezkedő Dagály Strandfürdő fejlesztés előtt áll. A fejlesztést megelőző, városképileg fontos térfal kialakításának vizsgálata a pályázat tárgya.

  Az ötletpályázat jellege, formája: az ötletpályázat országos, nyilvános, titkos.

  Az ötletpályázati dokumentáció árusítása:
  Az ötletpályázati dokumentációt 10.000,- Ft /bruttó/ összegért lehet átvenni.
  A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció bruttó árának befizetése átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10103104-05221622-00000008 számú számlájára. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő „Dagály Fürdő térfal ötletpályázat tervpályázati kiírása”.

  A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával. A dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás bemutatását/kézhezvételét követően a dokumentáció átvehető a BGYH Zrt-nél, Somogyi Bálinttól személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9.00-12.00 óra között, a 06-1-4524-571 telefonon előre egyeztetett időpontban.

  Helyszíni szemle:
  Időpont: 2013. április 23., 10.00 óra
  Helyszín: Budapest, XIII., Népfürdő u. 38-40.

  Kérdések:
  A Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2013. április 30-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a Kiíróhoz:
  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
  Borbíró Nándor – Műszaki Fejlesztési Osztály
  1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
  A levél mellett kérjük a kérdések elküldését faxon /452-4501/, vagy e-mailben borbiro.nandor@bgyhzrt.hu-ra.

  Válaszok:
  A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, illetve a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2013. május 9-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi, valamint a www.budapestgyogyfurdoi.hu honlapon közzéteszi.

  A pályaművek díjazása:
  A díj legnagyobb összege: 1.200.000,-Ft
  A megvétel legkisebb összege: 400.000,-Ft

  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és megvételek összegét.

  A díjak és megvételek 27 % ÁFÁ-t tartalmazó adóköteles bevételek.

  A pályaművek benyújtásának határideje: 2013. június 17., 24.00 óra