• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Dósa nádor tér rendezése, Debrecen

  A tervpályázat célja Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Városháza keleti lehatároló térfalának hasznosítása, a belvárosának gyalogoszóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcai „zenei tömb” beépítésének javaslatához szükséges építészeti, közterületi alakítások.

  debrecen dosa

  1.1 Tervpályázat címe, tárgya:

  Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztés

  1.2 Tervpályázat célja:

  A tervpályázat célja Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Városháza keleti lehatároló térfalának hasznosítása, a belvárosának gyalogoszóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcai „zenei tömb” beépítésének javaslatához szükséges építészeti, közterületi alakítások.

  1.3 Tervpályázat jellege:

  a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
  b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
  c) A tervpályázat: nyílt és titkos

  A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 20.000.000,- Ft áll rendelkezésre

  A díj legnagyobb összege: 5.000.000,- Ft
  A megvétel legkisebb összege: 800.000,- Ft

  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

  A Bíráló Bizottság összetétele:

  Szavazásra jogosultak:
  Elnök: Dr. Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
  Társelnök: China Tibor főépítész, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
  Tagok:
  Pecsenye Béla elnök, Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
  Golda János, Magyar Építész Kamara
  Kerekes György alelnök, Magyar Építőművészek Szövetsége
  Albert Ágnes szakreferens, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
  Kuhn András főkertész, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
  Sziki Gyula irodavezető, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
  Póttag: Gábor István, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

  Szavazásra nem jogosult szakértők:

  Beruházási, költség szakértő: Pacza Gergely főosztályvezető, Debrecen Megyei Jogú Város PH.
  Közműves szakértő: Varga László, Debrecen Megyei Jogú Város PH.
  Jogi szakértő: Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető, Debrecen Megyei Jogú Város PH.
  Lebonyolító: KEM-BER Kft. képviselője
  Művészeti szakértő: Somogyi-Tóth Dániel igazgató, művészeti vezető, Kodály Filharmónia, Debrecen

  A Tervpályázat részletes időprogramja:

  Tervpályázat meghirdetése (hirdetmény feladása): 2016. április 26.
  Helyszíni szemle időpontja: 2016.május 12.
  Kérdések feltételének határideje: 2016. május 17.
  Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016.május 24.
  Pályaművek postára adásának határideje: 2016. június 27.
  Pályázatok bontásának határideje: 2016. július 4.
  Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2016. július 21.

  Tervezési alapfeladat:

  A tervezéssel érintett területen olyan funkcionális rend kialakítása a cél, amely illeszkedik a kialakult és tervezett intézményi, kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó és lakókörnyezeti adottságokhoz, megfelelő kapcsolatot teremt a városközpont egyes részei között úgy, hogy Debrecen specifikus központi funkciói kiemelten érvényesülhessenek, a mai kor igényeivel összhangban legyenek.

  – Az érintett tömbök hasznosítása: a tervezéssel érintett tömbökbe többlet intézményjellegű szolgáltatások telepítése, amelyek kiegészítik a meglévő kulturális (színházi, zene) funkciókat, a Városháza funkcionális igényeit, növelik az itt lakók és a központi funkciókat igénybevevők komfort érzetét, illetve más alternatív, de a fő intézményi funkciókkal összhangba hozható kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak.
  – Az érintett tömbök és a tervezéssel érintett városrész hiányzó közlekedéshálózati elemeinek feltárása (gépjárműforgalom tekintetében: átmenő és célforgalom, megállás, parkolás, gyalogos hálózat, kerékpáros forgalom tekintetében) és a tervezési terület közlekedési kapcsolatrendszerének működésére javaslattétel (Piac u., Kossuth u., Burgundia u., Rákóczi u. által határolt tömbben).
  – Az érintett tömbök és a tervezéssel érintett városrész közterületrendszerének vizsgálata, fejlesztési igényeinek feltárása, hiányzó funkciók telepítésének javaslata. A Sas utca, Dósa nádor tér, Rózsa utca, Városház utca, Zamenhof utca, a Csapó utca, a Liszt Ferenc utca, mint közterületi rendszer vizsgálata és esetleges kiegészítése a meglévő és tervezett intézményfunkciók átmeneti és köztereivel (koncertterem, színházak, piac). Közterületi funkcióként megjelenő virágpiac beleintegrálása ezen hálózatba, közterületi vásárok, fesztiválok térszervezési igényeivel, a közterületek funkcionális építményei telepítésének lehetőségeivel (virágpiac építményei, teraszok, színpadok helyei, vagy építményei, stb.)
  – A Városháza mögötti Dósa Nádor tér fejlesztése – „from grey to green” urbanisztikai elv alapján. A városközponti gépjárműforgalom térbeli átszervezése, parkolási rendszer kidolgozása – esetlegesen a környező tömbök fejlesztési szándékainak figyelembevételével. A meglévő, múltbeli épített értékek, emblematikus karakterek megfogalmazása, identitás-struktúrák kiemelése és rendszerbe szervezése – tematikus térbeli hálózatok (színházi, zenei, irodalmi-közpolitikai, gasztronómiai-vendéglátó és a piac, tudományos, szociális stb.) köztéri rendszereinek kidolgozása.

  Tervpályázati dokumentáció: portal.debrecen.hu