• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Duna-parti világvárosok: Bécs és Budapest

  Ringturm, Bécs, 2015. április 21. – június 5.

  Szöveg: Götz Eszter

  Bécs, Mariahilferstrasse, 1905 k. © Wien Museum

  Bécs, Mariahilferstrasse, 1905 k. © Wien Museum

  Az 1870-es évektől az első világháború végéig tartó ún. Gründerzeit két közép-európai város fejlődésében érte el csúcspontját: a Monarchia ikervárosai, Bécs és Budapest óriási átalakuláson ment át ebben a néhány évtizedben. A bécsi Ringturm kiállítása Tamáska Máté kutatói és Adolph Stiller kurátori közreműködése révén ezt a korszakot választva állította párhuzamba a Bécs és Budapest korabeli városi tereiről készült 150-150 fotográfiát, hogy a városfejlődés irányait, a modern nagyváros kialakulását építészeti és szociológiai figyelemmel elemezze. A kiállítás 11 tematikus egységbe rendezve vizsgálja meg, hogyan érte el csúcspontját az 1895-96-os millenniumi ünnepségre Budapest, illetve az 1873-as világkiállításra Bécs; és hogyan tűnt el vagy maradt meg a középkorból, barokkból itt maradt építészeti örökség, hogyan épültek ki a körutak, vásárok, csarnokok, áruházak, kulturális intézmények, hidak és parkok, milyen lakóépületek álltak az előkelő negyedekben és a városok peremén. Egyszóval: milyen hasonlóságok és eltérések irányították a két Duna-parti város urbanisztikai változásait. A tárlat nem kizárólag építészeti karakterű, inkább egyfajta szintetikus szemlélet jellemzi, amelyben az építészeti stíluselemek és tendenciák éppen úgy helyet kaptak, mint a városi tereket a társas viselkedés színpadaiként számon tartó, szociográfiai közelítés. A fotók párba állítását is többféle szempont vezette, ezek között a korabeli utcai fényképezés jellegzetes beállításai, az utcák, terek szerkezete éppúgy jelen van, mint az építészeti részleteken a kézművesség jegyeinek felmutatása, a vasútállomások, bérházak, utcák közönségének sokoldalú megjelenítése. Ezáltal nem csupán a város- és társadalomtörténet, de a fotótörténet egy markáns fejezete is bevonult az anyagba.
  A remekül válogatott fotóanyagot a BTM Kiscelli Múzeuma és a Wien Museum fotógyűjteményeiből válogatták a rendezők, a kiállításhoz készült reprezentatív, kétnyelvű katalógus a 300 fotó mellett a két város térképeit is bemutatja.