• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MÉSZ Közgyűlés

  Építészek Háza Kós Károly terem, 2019. 05. 27.

  Szöveg: Krizsán András
  Fotó: Fazekas Ildikó / MÉSZ

  Az Építészek Házában tartotta évi rendes közgyűlését a Magyar Építőművészek Szövetsége. A gyűlésen Földváry Gábor miniszteri biztos, Marosi Miklós, az MMA alelnöke, Dr. Hajnóczi Péter, a MÉK elnöke, Winkler Barnabás DLA, a SZIMA Építőművészeti Osztályának elnöke, valamint Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke mondott köszöntőt. Ezután adták át a MÉSZ által alapított Vedres-díjat, melyet az idei évben két fiatal építész nyert el: Juhász Balázs a kemecsei járási tanuszoda, Vadász Balázs pedig a budakeszi Mosolyvár bölcsőde tervezéséért.
  A közgyűlésen az elnökség tagjai – Golda János, Zoboki Gábor és Nagy Csaba – beszámoltak a MÉSZ elmúlt évi tevékenységéről. Mikó László összegezte a Külügyi Bizottság, Patonai Dénes az Ellenőrző Bizottság munkáját, Szegő György főszerkesztő beszámolt a Magyar Építőművészet folyóirat 2018. évi tevékenységéről. Krizsán András elnök ismertette a 2018. évi közhasznúsági jelentést és költségvetési beszámolót,valamint a 2019. évi költségvetés tervezetét, melyeket a tagok egyszerű többséggel elfogadtak. A közgyűlés végén az elnök vázolta a MÉSZ nonprofit gazdasági társasággá alakulásának feltételeit, ami után a tagság megszavazta az alapszabály módosítását egy nonprofit gazdasági szervezet létrehozása érdekében. Az alábbiakban Krizsán András elnöki beszámolójából idézünk:
  „…a Magyar Építőművészek Szövetsége aktív szerepet vállal a szakmai és társadalmi közéletben, hogy a minőségi építészet ne csak egy szűk szakmai elit ügye maradjon, hanem a magyar építészet példaértékű alkotásai nemzetközi szinten is láthatóvá váljanak. Több európai országnál – többek között Hollandia, Dánia, Finnország, Norvégia esetében – láthatunk példát arra, hogy országuk arculatának kialakításában, a vizuális környezetkultúra fejlesztésében mennyire fontos nemzeti építészetük bemutatása. Ezen országok gazdaságát is erősíti, hogy professzionális szolgáltatásaik európai, illetve Európán kívüli exportjában növekvő résszel jelenik meg az építészet. A nemzetközi trendek az élményszerzés, a felfedezés és az örökségértékek közös fejlesztéseként kialakított vonzerők jelentőségét mutatják. A hazai gyakorlat sem hagyhatja figyelmen kívül az építészetet, mint az országimázs és a környezetkultúra kialakításának egyik fontos tényezőjét. A Magyar Építőművészek Szövetsége ezen közfeladatok ellátása érdekében kíván megújulni és hosszú távon tevékenykedni (…)
  Célunk a nemzeti identitásunk, a tájképi örökség megőrzése érdekében az épített környezettel kapcsolatos tudás átadása, a hagyományos és mai épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelem felkeltése. A térérzékelés, a térhasználat és a téralakítás képességeinek fejlesztése, az épített környezettel kapcsolatos ismeretek átadása a legkisebb kortól az idősebbekig, hogy a felnövekvő generációban kialakuljon a minőségi környezet iránti igény, az esztétikai és társadalmi kérdések iránti érzékenység. Egy olyan befogadó intézmény, építészeti központ létrehozása, ahol a környezeti nevelés eszközeivel a szélesebb közönség is megismerkedhet a tudatos és felelős térhasználat és téralakítás példaértékű megoldásaival. (…)
  A hazai közéleti szerepvállalásunk mellett tovább aktivizáltuk nemzetközi tevékenységünket is. Demeter Nóra, a MÉSZ külügyi bizottságának tagja közreműködésével együttműködési megállapodást kötöttünk Amerikai Építészek Intézetének Európai Tagozatával (American Institute of Architects – Continental Europe Chapter – AIA CE). A MÉSZ és az AIA CE közötti együttműködés egyenlő tiszteleten és kölcsönös érdeklődésen alapul. Mindkét szervezet egyetért abban, hogy a szakmai együttműködés és a szakmai tapasztalatcsere szükséges ahhoz a tudásbővítéshez, ami az épített környezet minőségének javításához, egy magasabb életminőséghez vezet.
  (…) Az elmúlt év egyik legkiemelkedőbb nemzetközi eseménye volt a Visegrádi Négyek építőművész szövetségei közötti partnerségi megállapodás megújítása és megerősítése. Az UIA II. régiójának Athénban megtartott tanácskozásán megállapodás született a V4 országok építőművész szövetségeinek vezetői között, hogy a 2008-ban létrejött V4 Építészeti Társulást megerősítjük, megújítjuk és szövetségi szinten tovább folytatjuk. Elismerjük és nagyra értékeljük, hogy 2008-ban, a MÉSZ akkori elnöksége kezdeményezésére létrejött a társulás, de fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az aláírt dokumentum nem az akkori elnökök, mint magán személyek közötti privát együttműködés, hanem a V4 országok építőművész szövetségei közötti megállapodás. Ennek megfelelően március 9-én a V4 országok építőművész szövetségeinek elnökei az UIA vezetői, a tagországok nagykövetei és a kormány magas rangú delegáltjai jelenlétében ünnepélyesen aláírták azt a dokumentumot, amelyben kinyilvánítják, hogy a megújuló és megerősödő V4 Építészeti Társulás az UIA II. régióján belül, az UIA tagjaiként tevékenykedő építész szervezetek közötti hivatalos együttműködéseként működik. Ezek alapján összehangoljuk munkánkat és közösen képviseljük a V4 országok építészetét az UIA-ban, a Visegrádi Négyek országaiban, az Európai Unió és világ építészeti szervezeteiben. Együttműködünk és egyeztetjük álláspontunkat az UIA II. régiójának munkabizottságaiban. Segítjük egymás tevékenységét építészeti pályázatok, workshopok és vándorkiállítások szervezésében és lebonyolításában az építészeti és a vizuális kultúra művelői számára. Ennek szellemében részt veszünk a szlovák szövetség kérésére a Dusan Jurkovic Prize zsűrijében és a Lengyel Építész Szövetség (SARP) meghívására a krakkói Nemzetközi Építészeti Biennálé programjain, de mondhatni rendszeres kiállítónk már itt az Ötpacsirta utcában a Cseh Műszaki Egyetem Építészmérnöki kara, akik tavaly egy fotókiállítással szerepeltek székházunkban. (…)
  A három évvel ezelőtt elfogadott stratégiánk mentén haladunk, a „minőség – jelenlét – együttműködés” jegyében. Ebben a szellemben kívánunk a jövőben is azon munkálkodni, hogy az építészet nemzeti kultúránk szerves része legyen. Ehhez szeretném felajánlani ezután is erőmet és tudásomat, és megköszönni az Önök támogatását és bizalmát a közös munkánkhoz, közös sikereinkhez.”