• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Főépítészek díjai

  A szakmai díj értékes. Érték annak, aki adja és érték annak, aki kapja. 2000-ben a hazai főépítészek úgy döntöttek, hogy megbecsülésük jeléül kitüntetik azokat a főépítészeket, akik kiemelkedő tevékenységükkel példát mutatnak a többi főépítésznek, a tágabb építész szakma területén dolgozóknak, bizonyítva, hogy a szakmájukat hivatással megélők jelen világunkban is magas színvonalú, alázatos, kitartó és áldozatos munkájukkal eredményeket tudnak elérni. A Díj a főépítészek legrangosabb elismerése.

  Nagykanizsa megyei jogú városa és az V. Országos Főépítészi Konferencia 2000-ben alapította meg az Év Főépítésze díjat. A díjat az Országos Főépítészi Konferencia és a konferenciát rendező település adományozza évente, azok az Országos Főépítészi Konferencián kerülnek átadásra. A díj olyan természetes személynek adományozható, aki

  – az adományozást megelőző évben/időszakban, illetve életművével működési területén az épített környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos egyes önkormányzati feladatellátásban;

  – a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakításában;

  – a tervek hatályosulásának értékelésében és elősegítésében;

  – a feladatkörével összefüggő tervek értékelésében, véleményezésében;

  – a műemlékvédelem területén;

  – a helyi értékvédelem szabályozása és e szabályok érvényesítése terén;

  – a település egységes táji és építészeti arculata alakítása terén;

  – a településpolitikai, a településfejlesztési, a településüzemeltetési és önkormányzati ingatlanvagyon-gazdálkodási feladatai programalkotása, egyeztetése és koncepciói összehangolása terén;

  – az egyedi építményekkel összefüggő, döntést megelőző egyeztetésben és az építtetői, tervezői szakmai tanácsadásban széleskörű, aktív, kezdeményező és közép-, hosszútávon eredményes szakmai tevékenységet végzett és ezáltal meghatározó módon járult hozzá az önkormányzatnak, az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme terén jelentkező feladat ellátásához.

  Az Alapító Okirat szerint az első négy évben még nem vált el a Főépítészi Életműdíj és az Év Főépítésze díj 2004-től nevesített külön-külön. 2009-ig évente két díj volt adományozható. 2009-től – megtartva annak egyedi értékét – már több életműdíj is adható. Az Év Főépítésze díjjal aktív főépítész, míg a Főépítészi Életmű díjjal a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult kiváló főépítész munkáját ismerik el.

  A díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati és hivatali vezető, szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A beérkezett javaslatokat hét tagú Bíráló Bizottság bírálja el, és választja ki az(oka)t a személy(eke)t, akinek a díja(ka)t odaítéli. A Bizottság tagjai: a konferenciát rendező település polgármestere és főépítésze, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke és a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke által delegált egy-egy személy, továbbá az Országos Főépítészi Kollégium elnöke által delegált két fő. A Bizottság döntésének meghozatala előtt a Díjra javasoltakról az illetékes Területi Építész Kamarától és az illetékes állami főépítésztől véleményt kell kérni.

  2009-ben tizenegyedik alkalommal került átadásra az Év Főépítésze díj. Az elsőt az V. Országos Főépítészi Konferencia keretében Nagykanizsán adta át a város polgármestere és főépítésze, valamint a Kollégium elnöke az V. Országos Főépítészi Konferencián 2000-ben. Ezt követte a VI. gyulai, a VII. pécsi, a VIII. érdi, a IX. sümegi, a X. Pilisszentkereszt-dobogókői, a XI. túristvándi, a XII. pápai, a XIII. mosonmagyaróvári és a XIV. hajdúböszörményi konferenciák díjátadása. Eddig összesen huszonegyen részesültek a Főépítészi Díjban: 2000-ben Szilágyi István († 2005) és Zábránszkyné Pap Klára, 2001-ben dr. L. Szabó Tünde DLA († 2004) és Philipp Frigyes, 2002-ben Gömöry János és Dr. Sersliné Kócsi Margit, 2003-ban Bodonyi Csaba DLA és Körmendy János, 2004-ben Beniczky Péter (Főépítészi Életmű Díj, † 2006) és Sáros László DLA, 2005-ben Filippinyi Gábor (Főépítészi Életmű Díj) és Virányi István, 2006-ban Dr. Schneller István (Főépítészi Életmű Díj) és Béres István, 2007-ben Dr. Tóth Zoltán (Főépítészi Életmű Díj) és Salamin Ferenc, 2008-ban Dr. Aczél Péter (Főépítészi Életmű Díj) és Berényi András, az idén pedig  Boruzs Bernát (Főépítészi Életmű Díj), Makovecz Imre DLA (Főépítészi Életmű Díj) és Csík Edina.

  Budaörs

  2007-ben a Főépítészi díjban részesült főépítészek voltak alapítói a Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítványnak. Az Alapítvány és az Országos Főépítészi Kollégium hivatalos weboldalán (www.foepiteszek.hu) számos információt találhatnak a díjról és sok más, a főépítészek munkáját érintő témáról.

  Philipp Frigyes

  az Országos Főépítészi Kollégium elnöke