• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Gomba község központjának rendezésére

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kiíró) Ötletpályázatot hirdet Gomba község központjának rendezésére. A pályázat célja olyan tervek és ötletek összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak a központ fejlesztéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítésére. A Kiíró a pályázóktól olyan tervjavaslatokat vár a tervezési terület részére vagy egészére, amely – felülvizsgálva a településközpont közlekedési lehetőségeit és szükségszerűségeit – javaslatot tesz a településközpont rendezésre.

  gomba_otletpalyazat

  AZ ÖTLETPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:
  Gomba község központjának rendezése

  AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TÁRGYA:
  Gomba, Kossuth Lajos tér és a térhez csatlakozó területek fejlesztése.

  AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
  Gomba Község Önkormányzata
  2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.
  T.: +36 29 633-061
  E-mail: polgarmester@gomba.hu

  AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
  A pályázat jellege: NYÍLT
  A pályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
  A pályázat lebonyolítása: a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

  ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

  A Kiíró ötletpályázati dokumentációt nem bocsát rendelkezésre, a jogszabályi környezeten felüli kötöttségeket nem rögzít, de tájékoztatja a pályázókat, hogy szándékában áll a Jókai út páros oldalán a Kossuth Lajos térre csatlakozó gyalogos közlekedési járda kialakítása. A Kiíró rendelkezik a Kossuth Lajos térre vonatkozó tervezési alaptérképpel, amelyet a helyszíni szemle alkalmával, kérésre elektronikusan rendelkezésre bocsát.

  Információszerzés lehetőségei

  Helyszíni szemle
  Időpont: 2014. december 8. (hétfő) 10.00 óra
  Helyszín: Gomba, Kossuth Lajos tér
  (A későbbi szemle lehetőségét előzetesen egyezetni szükséges a Kiíróval)

  Kérdések és válaszok

  A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel az alábbi címekre 2015. január 6. 24:00 óráig beérkezett ajánlott levélben, illetve tértivevényes e-mail-ben fordulhatnak a Kiíróhoz:
  Cím: Gomba Község Önkormányzata
  Postacím: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.
  E-mail: polgarmester@gomba.hu
  A fenti határidőig beérkezett kérdéseket a Kiíró folyamatosan, de legkésőbb 2015. január 20-ig megválaszolja, valamint a kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat a honlapon közzéteszi.

  A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
  A pályaművek benyújtásának módja: személyes benyújtás a Gombai Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében, postai tértivevényes feladás, tértivevényes e-mail.

  A pályaművek tartalma: tanulmányterv szintű dokumentáció, valamint nyilatkozat a pályaművek előminősítése utáni időszakhoz az elektronikus megjelentetéshez való hozzájárulásról és a települési fórumon való részvételről.

  A pályaművek formája: nem meghatározott, de elektronikus (pdf) formátumban rendelkezésre kell bocsátani.

  A pályaművek beérkezésének határideje: 2015. január 31. 12.00 óra.

  Pályázatok elbírálása

  A pályázatokat a Kiíró előzetesen minősíti a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen, majd a kiválasztott pályaművek készítőinek lehetőséget biztosít a pályaművének bemutatására a településközpont rendezésének témájában összehívott települési fórumon, valamint elektronikus formában véleményezésre kínálja fel az önkormányzat hivatalos honlapján (www.gomba.hu). Kiíró a települési fórumon elhangzottak és a honlapon megjelenő hozzászólások figyelembe vételével 2015. március 31. napjáig bírálja el a pályaműveket.

  A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
  A 250 000 Ft összdíjazású pályázat 1. díjának összege: bruttó 100 000 Ft
  A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 1. díjazást nem állapít meg, ugyanakkor a beérkezett pályaműveket a keretösszegen belül részben jutalmazza.