• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház

  Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére

  heviz_palyazat1

  1.1 A tervpályázat kiírója

  Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
  Lebonyolító: Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft), 1113 Budapest, Dinnye u. 5. és UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.), 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
  A tervpályázat szakmai koordinátora: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

  1.2 A tervpályázat tárgya

  Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére, amely a reumakórház alábbi fontos területeit érinti:
  – 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út és közműhálózat;
  – 340 ágyas, új kórházi épület.
  Az ötletpályázat célja olyan fejlesztési koncepcióterv elkészítése, mely segítségével meghatározható, ütemezhető a fejlesztési feladatok egymásra épülő megvalósítása.

  1.3 A tervpályázat jellege, formája

  A tervpályázat jellege: ötletpályázat
  A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
  A tervpályázat: titkos
  A tervpályázat lebonyolítása
  – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
  – a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
  – valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

  1.4 A tervpályázat való részvétel feltételei

  1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

  – aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  – akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
  – aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.

  1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.

  1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

  – azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  – a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
  – a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
  – vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

  1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  1.5 A tervpályázatból való kizárás

  1.5.1 A Bírálóbizottság

  – a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
  – kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
  – kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
  – kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
  – kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

  1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):

  – a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
  – amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

  1.6 A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

  Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
  Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
  Kérdések határideje 2016/01/21
  Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
  Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
  Pályázatok felbontása 2016/03/16
  Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
  a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
  Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

  1.7 A tervpályázati dokumentáció átvétele

  A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról. Regisztrációhoz kattintson ide!

  1.8 Helyszíni szemle, kérdés-válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

  1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016. 01. 12. – 10:00 óra

  Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró megküld valamennyi pályázónak.

  1.8.2 Kérdések

  A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016.01.21. 16:00 óráig tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
  Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Beruházási Osztály, 8380 Hévíz, Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
  Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
  A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
  ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

  1.8.3 Válaszok

  A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság 2016.01.27. 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

  1.8.4 A dokumentáció véglegesítése

  A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

  1.9. A pályaművek benyújtása

  A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
  A pályaművek benyújtásának határideje: 2016. március 7. – 23:59 óra
  A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

  1.10 A Bírálóbizottság összetétele

  A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
  – dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
  – Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
  – Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
  – Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
  – Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag);
  – Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
  – Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
  A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
  – Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma
  Kórház);
  – dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
  – Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
  – dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
  – Kovács László, közbeszerzési szakértő.
  A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a
  310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

  1.11 A Bírálóbizottság munkája

  A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
  A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
  A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

  1.12 A pályaművek díjazása

  A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 12.700.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
  – a díj legnagyobb összege: bruttó 6.350.000 Ft
  – a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
  A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
  A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

  1.13 A tervpályázat eredményhirdtése és nyilvános ismertetése

  A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
  Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 10:00 óra
  és helye: a kiíró székhelye
  A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
  Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.
  A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.
  A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

  1.14 A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása

  A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják. Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok
  szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.

  2. Részletes program

  2.1 Tervezési feladat

  Alapvető feladat a gyógyászati–gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a 21. sz. igényeinek megfelelően. Az ötletpályázat célja választ adni azokra a kérdésekre, hogy:
  – milyennek képzeljük el a Szent András Reumakórházat 15 év múlva
  – milyen fejlesztéseket, hogyan ütemezve, milyen várható költségek mellett kell megvalósítani a cél eléréséhez, figyelemmel az igények változására, a gyógyítás minősége javítására.
  El kell érni, hogy 15 év alatt a kórház meghatározó európai színvonalú gyógyító intézménnyé váljon és egyedi adottságai – többek között a világ legnagyobb felületű, melegvizű, tőzegmedrű gyógytava és az azt körülvevő parkerdő – jobban hasznosuljanak.
  Mind a város településszerkezeti, mind szabályozási terve kitüntetett figyelemmel kezeli a Hévízi tó és környezetének alakulását, fejlesztését. A bennük igényként megfogalmazódottakon túl a kiíróban felmerültek további kívánalmak:
  – az idelátogatók (nem csak a fürdővendégek) kerülhessenek közvetlen kontaktusba magával a vízparttal és a vizes élőhelyekkel,
  – a park és a véderdők jobban szolgálják vendégeink kényelmét, rekreációját,
  – a gépkocsival érkező vendégek megközelítési, illetve parkolási gondjaira szülessen megoldás.
  Ennek megfelelően a pályamű adjon választ
  – az új 340 ágyas kórház – amelyben elhelyezésre kerülnek a pavilon épületekben lévő kórházi osztályok – kialakítására, elhelyezésére, funkcionális kapcsolataira;
  – a meglévő kórházi épületek, osztályok, jövőbeni, javasolt funkciójára, (gyógyszálló bővítés, panziós ellátás, lebontás, stb.);
  – a közúti hálózat, parkolók és gyalogos utak, sétányok szükségessé váló módosítására;
  – a park valamint a véderdők gyógyítást és pihenést segítő funkciójának erősítésére; egy fokozatosan megvalósítható, egymásra épülő részekből álló fejlesztés keretében.
  A véderdő-rekonstrukció a gyógyítás, a rehabilitáció elősegítésén túl szolgálja a felnövekvő generációk betekintését és ismeretszerzését
  – tanösvény.
  – séta, kocogó útvonal, erdei sportpálya,
  – pihenőhelyek kialakítása által.
  Parkrekonstrukció, azaz díszpark kialakítása kívánatos a rekreáció és az egészségvédelem érdekében a Kórház és a Tófürdő közötti területen, például
  – ivókút, szökőkút, buzgárok,
  – sétányok utcabútorokkal, világítással,
  – virágágyások, dísznövények, cserjék, fák,
  – zenepavilon, pergolák létesítésével.

  További információ és regisztráció: www.mek.hu