• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Hévíz Tófürdő továbbfejlesztése

  Tervpályázat a Tófürdő továbbfejlesztésére

  heviz3

  1.1 A tervpályázat kiírója

  Ajánlatkérő megnevezése:
  Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
  8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
  Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
  – Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
  1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
  – UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
  1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
  A tervpályázat szakmai koordinátora:
  – MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
  1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

  1.2 A tervpályázat tárgya

  A XXI. század követelményeinek megfelelő, a Hévízi-tó adottságaira épülő, a gyógyítást és a rekreációt ötvöző szolgáltatásokat nyújtó tófürdő egységenként ütemezhető korszerűsítése, kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek fejlesztése az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés és a pihenőterek követelményeinek biztosításával.

  1.3 A tervpályázat jellege, formája

  a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
  b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
  c) A tervpályázat: titkos
  d) A tervpályázat lebonyolítása
  – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
  – a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
  – valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai
  szerint történik.

  1.4 A tervpályázaton való részvétel feltételei

  1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

  aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
  aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.

  1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.

  1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

  azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak.
  a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
  vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

  1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  1.5 A tervpályázatból való kizárás

  1.5.1 A Bírálóbizottság

  – a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
  – kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
  – kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
  – kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
  – kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

  1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):

  – a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
  – amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

  1.6 A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

  Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
  Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
  Kérdések határideje 2016/01/21
  Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
  Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
  Pályázatok felbontása 2016/03/16
  Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
  Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

  1.7 A tervpályázati dokumentáció átvétele

  A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz#H2 honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.

  1.8 Helyszíni szemle, kérdés-válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

  1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/12 – 15:00 óra
  Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén, az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró megküld valamennyi pályázónak.

  1.8.2 Kérdések

  A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/14 16:00 óráig tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
  Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
  Beruházási Osztály
  8380 Hévíz,
  Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
  Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
  A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve a ferenc.nagy3@gmail.com és a kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

  1.8.3 Válaszok

  A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság
  2016/01/27 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

  1.8.4 A dokumentáció véglegesítése

  A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a
  bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja,
  kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

  1.9. A pályaművek benyújtása

  A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be.
  A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/07 – 23:59 óra
  A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

  1.10 A Bírálóbizottság összetétele

  A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
  – dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház
  főigazgatója (elnök)
  – Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök)
  – Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár)
  – Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag)
  – Selyem Anikó, építész, a BFNP építésze (tag)
  – Kruppa Gábor, építész MÉK (tag)
  – Marosi Miklós, építész MÉK (tag)

  A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
  – Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
  – Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
  – Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
  – dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
  – Kovács László, közbeszerzési szakértő
  A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

  1.11 A Bírálóbizottság munkája

  A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

  A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű
  pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
  A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
  A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
  A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

  1.12 A pályaművek díjazása

  A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 5.080.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
  – a díj legnagyobb összege: bruttó 2.540.000 Ft
  – a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
  A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
  A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
  A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
  A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
  A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

  1.13 A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése

  A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.

  Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 15:00 óra
  és helye: a kiíró székhelye
  A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

  Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró, – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.

  A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem
  részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

  1.14 A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása

  A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

  1.15 A továbbtervezésre vonatkozó feltételek

  A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a tervpályázati eljárást követően a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata alapján kívánja megkötni.

  A szerződésben kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
  Az adott egység/ek tervezésére vonatkozó szerződés aláírását követően
  – 2 hónapon belül tenderdokumentáció elkészítése,
  – 4 hónapon belül engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
  – 6 hónapon belül kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
  Tervező a dokumentációk elkészítését és a teljesítés-igazolás kiadását követően nyújthatja be az adott tervezésre vonatkozó számláját. Az engedélyezési terv készítésteljesítés-igazolása kiadásának feltétele a jogerős építési engedély. A tervezési díj 10 %- a (az engedélyezési és kiviteli terv vonatkozásában) az eredményes műszaki átadásátvétel lezárása, illetve a használatbavételi engedély kiadását követően kerül kifizetésre.
  A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni.

  2. Részletes program

  2.1 Tervezési feladat

  2.1.1 Olyan funkcionális rend kialakítása teljes évi ciklusban, amely a mai kor igényeivel összhangban van, illeszkedik a tavi/tóparti adottságokhoz, megfelelő kapcsolatot teremt a kórház valamint a város között úgy, hogy a hévízi specifikus pihenő, rehabilitációs, gyógyászati funkciók kiemelten érvényesülhessenek.

  2.1.2 A tópartra olyan többlet szolgáltatások elhelyezése, amelyek kiegészítik a meglévő tavi funkciókat, növelik a vendégek komfort érzetét, illetve más alternatív, de a Tófürdővel összhangba hozható kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak.

  2.1.3 A tó hasznosítását intenzívebbé tenni úgy, hogy:

  – a tavi épületek alatti cölöpök hosszútávú ciklikus méréseken alapuló monitorizálása a biztonságos épületfenntartás érdekében kerüljön megoldásra,
  – a tó teljes területén – ide értve a kifolyókat a zsilipekig – a víztér határolások, kapaszkodók, közlekedést segítő műtárgyak felújítására készüljön javaslat úgy, hogy a tó védelme biztosítva legyen,
  – a tóból hiányzó (korábban kitermelt) iszap visszapótlására hosszútávon fenntartható, műszaki megoldás készüljön a visszapótlás hatásának vizsgálata mellett,
  – az elfolyó termálvíz energetikai hasznosítása megoldásra kerüljön, a hasznosítás
  – Természetvédelmi Területre gyakorolt hatásának vizsgálatával.

  2.1.4 A tó körüli területek fejlesztése:

  – a tó és a kifolyók specifikus növényvilágának hosszú távú kezelésére megoldás készítése az invazív fajok visszaszorítása mellett,
  – parkosított, illetve napozó felületek kialakítása az egyes partszakaszok megközelíthetőségének, a kiszolgáló létesítmények használhatóságának biztosítása mellett,
  – a tó északi oldalán lévő erdő megújítására megoldás készítése a vízi élőhely védelme mellett,
  – az erdőben tanösvény kialakítása a különböző vízi élőhelyek bemutatására,
  – pihenőhelyekkel ellátott séta útvonalak kialakítása.

  2.1.5. Mindezeken túl a Tófürdő arculatát vonzóbbá tenni, a már kialakult és a várható vendégkör igényeire épített, funkcionális területhasznosítási rendet magas műszaki és szolgáltatási színvonalon meghatározni.

  2.2 Tervezési terület, a helyszín adottságai

  2.2.1. Tervezési terület a Tófürdő jelenleg kerítéssel körülhatárolt területe valamint a déli kifolyó a zsilipig.

  2.2.2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felügyeletében található Hévízi-tó a világ legnagyobb felületű, meleg vizű, tőzegmedrű gyógytava. Egyedülálló gyógyvize, balneológiai értéke, hidrogeológiai adottságai és speciális növény- és állatvilága Magyarország nemzeti kincse, aspiráns a „Világörökség” címre. A tó körüli zöld felületek befolyásolják a tó környezet mikroklímáját, jelentős környezetvédelmi szerepük van, és a gyógyítás-rekreáció fontos terét képezik. Ahhoz, hogy kiemelt gyógyhely maradjon e terület a jövőben is, a tó és környezetének – az adottságokat figyelembe vevő – összehangolt fejlesztése kívánatos.

  2.3 Tervezési program

  Pályázóknak az alábbiakat figyelembe kell venniük:

  – Hévíz Város Szabályozási Terve 2009, illetve annak módosítása Hévíz Hidrogeológiai és Építésföldtani adottsága;
  – Hévíz Város Településfejlesztési Terve;
  – Hévíz Város Településfejlesztési Terve 2011-2013 kiegészítése;
  – Hévízgyógyfürdő Fejlesztési koncepciója;
  – Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra vonatkozó előírások;
  – 41/2003 (XII. 22.) önkormányzati rendelet Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről;
  – 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (2015-01-01-2017-12-31 érvényes);
  – 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
  – 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
  – 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
  – 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
  – 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

  A terveknek az alábbi, egymásra épülő egységenként megvalósítható részeket szükséges tartalmaznia:

  – a tavi épületek cölöpjeinek stabilitás vizsgálata és éves ciklusokban történő monitorozásának terve,
  – a víztér-rekonstrukció terve,
  – az elfolyó termálvíz energetikai hasznosításának terve, kiterjesztve a szezonális létesítményekre is
  – a tó körüli területek fejlesztésének terve.