• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Jövőtervezés: BBB – Bartók Béla Boulevard

  A Defo Labor és a Kulturális Tizenegy Egyesület nyílt ötletpályázata

  mosaic

  Pályázati kiírás

  A kiírók arra szeretnének választ kapni, hogy a pályázók gondolkodásmódja szerint milyen karakterű köztérrel lehetne a legjobban szolgálni a budapesti Bartók Béla Boulevard regenerálását, annak érdekében, hogy ez a köztér, kereskedelmi és közlekedési útvonal jobban tudja szolgálni a körzet prosperitását. Vagyis annak a lehetőségnek a megmutatása mellett, melyet a körzet és a Boulevard magában hord, milyen eszközökkel látnák elérhetőnek a kívánatos cél elérését.
  A pályázatban ezért röviden, egy műleírás vagy esszé, keretében röviden előzetesen vázolnia kell a pályázó(k)nak, hogy milyen „személyiségű”, jellegű, karakterű társadalmi környezet számára kívánja a kívánatos újjászületést a Boulevard-ral mint térszervező köztérrel előmozdítani. Maga ez „esszé” vagy leírás is teljesen szabadon értelmezhető. Így lehet rövid leírás, eszmefuttatás erről a folyamatban lévő, esetleg már felfedezhető átalakulásról, de lehet videó, amely a korszellemre irányítja a figyelmet, lehet éppúgy érzelmileg megalapozott vagy tudományos diagnózis. A lényeg, hogy érthető legyen, kikre irányul a jövőalkotók szándéka, kik számára igyekeznek vonzóvá alakítani a köztereket és a hinterlandot.

  A pályázati terv

  Az előzőekben vázoltaknak megfelelően meghatározott karakterű személyiségű térsor, utca kialakítására vonatkozóan szükséges elképzeléshez várják a kiírók a javaslatokat, kevés megkötéssel, ám az alábbi szempontok figyelembevételével:
  • Szükséges, hogy a pályázó először rendszerbe illessze javaslatát, legyen az akár mikrokörnyezeti javaslat is. Ez annyit jelent, hogy valamely módon ismertetnie kell azt a struktúrát, amelybe a javaslata illeszkedik, azaz a nagy befoglaló egészet. Így lehet, hogy a térstruktúrában kiemelt jelentőségű pólusokat határoz meg, vagy makrojavaslatában az utcakeresztmetszet és a hinterland (térfalak mögötti üzletek, shopelrendezés és „utca-pláza kapcsolat stb.) viszonyát, azaz mind longitudinálisan (tengely mentén) mind harántolóan sőt esetleg (lég)térhasznosításban, stb
  • Nem szükséges, de lehetséges magát a főutcát is beleágyazni abba a városi szövetbe, (fabric) amelyben hatni kívánna vele a pályázó, esetleg összefüggésekkel, a felfedezett, vagy éppen kívánatosnak tartott kölcsönkapcsolatokkal.
  • Ennek keretében szükséges lenne azt is meghatározni, hogy a pályázó inkább „sebészi” beavatkozásra (férfias fejlesztés) gondolna-e, mint a célt szolgáló beavatkozás vagy inkább „akupunktúra” jellegű kezeléssel (vagy másként: nőies fejlesztés) látná e reálisnak a szükséges/elégséges beavatkozást.

  Természetesen az is elképzelhető, hogy „csupán” ezt a strukturális rendszerjavaslatot dolgozza ki a pályázó, amely megmutatná, hogy hol milyen esetleg eltérő karakterű körzetrészek jöhetnének létre, illetve ez egyetlen egységes utcaként, Booulevard-ként valósuljon-e meg. A lényeg, hogy az alkotó gondolata megérthető legyen a kevésbé szakemberek számára is. Esetleg a részletekhez lehetséges olyan minták, fotók stb. csatolása, amiken keresztül a konkrétabbá válhat a javaslat karaktere, ezek a javasolt utca „személyisége”, stílusa is.
  Annak megfelelően, hogy a pályázó az általa felvázolt makro struktúrában (gyors és lassú zónák, pólusok, sűrűsödési pontok, jellegpontok, kitüntetett helyek, funkciók stb.), mely helyet választja ki annak szemléltetésére, hogy miként gondolná (át)alakítani, regenerálni, újratölteni vagy éppen csupán revitalizálni, esetleg konzerválni az utcát, annak formáját berendezését, különböző mozgásainak tereit stb.
  Itt is több léptékben választható a mondanivalót hordozó lépték. Ennek megfelelően akár egy kisebb utcaszakasz, vagy akár csupán pár szomszédsági elem és utcakeresztmetszet (de a hinterlandot is beleértve) esetleg nagyobb mélységben feldolgozva, mikro léptékig (akár design szintre is) „lemenve”, illetve valamely póluskörzet, kisebb mélységgel kidolgozva, inkább egy mezzo léptékben definiálva a térhasználatot és azt előmozdítani hivatott berendezést, bútorzatot.
  Vagyis, a jelen pályázat még nem hivatott teljes részleteiben meghatározni, megtervezni a közteret, annak mint egy nappalinak a berendezését, de már alkalmasnak kell lennie arra, hogy a leendő lakók döntésre juthassanak, hogy milyenné akarják stílusában alakítani a tereit, illetve milyen módon kívánják használni, hasznosítani a teret, esetünkbe utcát, ami több mint közlekedés, több mint kereskedőutca ez egy összvárosi tematikus utca. Ezt a tematikát kell kibontani, hogy formát is kapjon az a szellemi megújulási törekvés, amit az esszében célként a pályázó definiált.

  A pályázat elkészítéséhez a kiírok lehetőséget adnak a BBB-n működő galériák, kávézok vezetőivel való találkozásra, egy workshop hét keretében, 2016. október 24-28 között. Előzetes egyeztetés alapján lehetőséget kínálunk az egyhetes helszíni munkára, melynek bevezetéseként október 24-én a szervezők közös helyszínbejárást és prezentációt tartanak. A hét további napjain interjúk készíthetők, konzultációk tartható, október 28-án a munkafolyamat végén egy közös workshop-záró bulit tartunk a Defo Laborban.

  Az október 24-28. közötti hét befogadó helyei:

  HáromHét Galéria (1114 Bp. Bartók Béla út 37., Bódis Andrea, email: andrea.bodis01@gmail.com)
  Bor és Kézműves (1111 Bp. Bartók Béla út 8. Kampósné W. Grácia, email: gracia.kampos@gmail.com)
  Tinta Art (1114 Bp. Bartók Béla út 1., Mihályfy Júlia, email: j.mihalyfy@gmail.com)
  Tranzit Art Café (XI. Bp. Bukarest-Ulászló u. sarok, Egri Orsolya, email: egriorsolya@yahoo.com)

  Pályázati tudnivalók

  A pályázat jellege: nyílt, elektronikus

  Nyílt-nyitott: mindenki, aki magára kötelezőnek elfogadja és elismeri a kiírás feltételeit, akit a pályázatban körvonalazott feladat inspirál, és aki tagja kíván lenni egy közösen gondolkodni képes együttműködő csapatnak, aki gondolatokkal rendelkezik a témával kapcsolatban, legyenek azok makro, mezzo vagy éppen mikro javaslatok, szívesen látott pályázóként.

  A pályázat anyagát elektronikus úton kérjük, a pályamű által megkívánt szerinti formátumban, lehetőleg egy hordozóban, névvel és elérhetőséggel.

  Beadás módja: a Defo Labor email címére: defo.designfocus@gmail.com

  Beadás határideje: 2016. november 14., éjfél.

  Formai megkötések:

  Formai megkötések nincsenek. Ezt annyit jelent, hogy a pályázó maga dönti el, hogy milyen formában kívánja gondolatait közvetíteni egyrészt a zsűrivel, másrészt a szélesebb közönséggel, azaz a lakókkal, a legitimátorokkal, térhasználókkal, befektetőkkel, A kommunikáció eszköze technikája a pályázó által választott eszköz, melyben fontos szempont az érthetőség, legyen az esszé, film, műszaki vagy másfajta rajz, performance, makett, stb. Cél, hogy egyszerűen bemutatható, kiállítható-prezentálható és sokszorosítható legyen a pályázati anyag, vagy annak legalább vezérlő-gondolata.
  A kiírók szándéka, hogy esetleg már in situ modellezzék azt az esetleg meghonosítható alkotói mintát/ modellt amelyben „műhelyekben” komplex teamek adnak megoldásokat komplex problémákra, mint amilyen a BBBoulevard. Éppen ezért várjuk olyan csapatok (teamek, azaz több mint csoport) jelentkezését, amelyek esetleg a Boulevard-on biztosított helyszíneken, mint látványműhelyekben, alkotóműhelyekben együtt dolgozzák ki a pályázatukat.
  A pályázó(k) pályaművüket a zsűri előtt prezentálják, ismertetik a művüket, melyet a pályázó a pályázat elkészítésével és beadásával vállal. A terveket, javaslatokat, gondolatokat ezt követően kiállításon a nagyközönség is részletesen megismerheti.
  A pályázatokat egy szerkesztett kiadványban kívánják a kiírók közkinccsé tenni, melyhez a pályázat beadásával a pályázó szintén hozzájárul.

  Díjazás

  Ez a pályázat a V4 pályázaton elnyert támogatási források felhasználásával jött létre. Az ennek keretében megszervezett forrás lehetővé tesz díjakat. A zsűri a beérkezett pályamunkák alapján osztja szét a rendelkezésre álló 100.000 Ft-os díjazási összeget. A pályázat igazi eredménye az a kiadvány lesz, amely a legsikeresebb pályaműveket mutatja be, mint a Bartók Béla Boulevard jövőjének lehetséges megvalósítását.

  A zsűri tagjai:

  Henryk Stawicki – School of Form
  Jáki Monika – Kulturális Tizenegy Egyesület
  Bosznai Tibor – Kulturális Tizenegy Egyesület
  Fónagy Dóra – Defo Labor
  Cseke Mátyás – Újbuda Önkormányzata

  További információk:

  Mosaic honlap:
  mosaic.defo.hu/2016/09/26/mosaic-palyazat/

  Defo Labor, +36 70 389 2421, defo.designfocus@gmail.com

  Helyszínrajz elérési link:
  terinfo.ujbuda.hu

  A pályázat előzményei:

  Az előzetes konzultáció eredményeként látható, hogy a hajtóerőt a megújításhoz részben a körzet gentrifikációja, az ezzel létrejövő felhajtóerő biztosítja. A spontán megújulás során a térbe beköltözni szándékozók közt számos „alkotó” karakterű személyiséget lehet felfedezni, akiket a térben megindult átalakulás és ezzel összefüggő szolgáltatások is vonzanak. (kölcsönkapcsolat lakáskereslet és társadalmi környezet /közösségek és adekvát szolgáltatások)
  A munka világának megváltozásával összefüggésben új típusú kereslet azonosítható olyan irodák, kulturális eseményterek, látványműhelyek, alkotóhelyek szellemi találkozóhelyek, és találkahelyek iránt amelyekben mind a társadalmi mind a szellemi alkotó folyamatok helyet találnak. A tanulás és munka összekapcsolódása és egymásba folyása okán az eredeti elkülönülés a tanuló és alkotó hely között feloldódik, a magasabb szintű képzés és a munka határa összemosódik. Ez egyben fizikai „áthatásokat” is eredményez, a szellemi közeg pedig vonzza a termelő-alkotó helyek megjelenését, az eseményekkel való ötvöződését. Mindezek involválnak egy szabadidő és munka összeolvadást is, illetve a szórakozás szabadidő munka, tanulás keveredését, ehhez szükséges terek iránti igényt is növelve ezáltal (Kelet, Szatyor stb.). Dinamizálódnak és interaktívvá válnak a progresszív – a korábban szűken elit kultúrára fókuszáló – kulturális szolgáltatóhelyek szolgáltatásai is.
  Számos vendéglátó és szórakozóhely alkalmazkodik a változó kereslethez, ezzel újabb és újabb célcsoportok gravitálnak a főtengely (BBB) felé, miközben vitalizálják a köztes, korábban elhanyagolt területrészeket (Karinthy út stb.).
  Végül lassan eléggé kézzelfoghatóvá válik, hogy a BBB lesz az az inflexiós pont, vagy „ütköző zóna” ahol a hegyen élő „modernek”, középpolgárok és a „lapályon” élő alkotók egymásra hatása,megtörténik, ahol e két társadalmi kultúrréteg kölcsönkapcsolataikkal, elvárásaikkal alakítani fogják a Boulevard jelenleg is közeli jövőbeli arculatát.
  Sajnos ezekkel kapcsolatos analitikák, vagy akár a körzet, vagy/és utca fogyasztási profiljára és szokásaira vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, de a pályázók maguk körvonalazhatnak egy dinamikus szcenáriót az átalakulással, fejlődéssel kapcsolatban, ezzel meghatározva a megcélzott összetett célcsoportstruktúrát, ezzel azokat a „species”-eket, akiket a javaslatukban (ki)szolgálni igyekeznek.