• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Szabadjáték

  II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon, Műcsarnok

  Szöveg: Szurcsik József
  Fotó: Műcsarnok
   
  Második alkalommal rendezi meg a Műcsarnok a Képzőművészeti Nemzeti Szalont, amelyben a hazai képzőművészeknek az utolsó öt évben készült munkáiból kínál egy széles merítést. Noha a „szalon” elnevezés felidézi a magyar művészeti élet egykori nagyszabású közösségi eseményeit és sajátos atmoszféráját, a legújabb, 21. századi szalonkiállítások a mai művészeti élet irányzatokban, tendenciákban és egyéniségekben gazdag világát hivatottak leginkább bemutatni és a lehető legnagyobb merítésben a nagyközönség elé tárni.
  A Szabadjáték című tárlat jól tükrözi napjaink összetett, uralkodó stílusirányzatoktól elszakadó jelenségeit, a különböző alkotói attitűdök, felfogások, sokoldalú művészi megnyilvánulások egymás mellett élő színes közegét. Reményeink szerint a szakemberek és a tárlatlátogató közönség számára egyaránt izgalmas élményt jelent végignézni az itt kiállított alkotásokat, és eközben felfedezni a művek változatos sokfélesége között kirajzolódó egyéni kvalitásokat és felsejlő tendenciákat is. Az erőteljes drámaisággal megformált plasztikus művektől a filigrán, könnyed grafikáig, a letisztult geometrikus absztrakciótól a humorral átitatott műveken át a barokkos telítettségű kompozíciókig, a színek ragyogóan heves festői áramlásától egészen a puritán, monokróm művekig, videómunkáktól az installációkig ívelő spektrumban valamennyien rátalálhatunk a minket megérintő műalkotásokra.
  A kiállításon szereplő alkotók a hazai képzőművészeti élet jeles képviselői, közöttük megtalálhatók a fiatal, pályájuk elején járóművészek, valamint a közép- és az idősebb generáció tagjai is. A Szabadjáték nagyszabású vállalkozás, 198 művésztől 256 műalkotás látható a termekben. De egyben nagyszabású vállalás is, hiszen azok a képzőművészek, akik itt alkotásaikkal szerepelnek, világnézeti különbözőségüket félretéve együttesen állítják ki műveiket, s a közös megmutatkozással egyúttal a művészet fontosságába vetett hitüket is kifejezhetik, a művészek összetartozását demonstrálhatják.