• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Nagyapám Háza 2015

  Idén is folytatódik a “NAGYAPÁM HÁZA” hagyományos házépítő mester-inas képzés
  Oszkó, 2015. augusztus 17-23.

  nagyapam

  Szükség van a hagyományok felderítésére, megőrzésére, de legalább ilyen fontos az ismeretek továbbadása. Népi műemlékeink sorsa és léte a jogszabályi, anyagi kereteken túl ezektől a gyakorlati módszerektől is függ. Ki fogja, és főleg: ki tudja majd ezeket az épületeket karbantartani, felújítani? Ki tudja majd továbbadni a mesterségbeli tudást, a hagyományos házépítési technológiákat? A Falufejlesztési Társaság Építész tagozata az idén is meghirdeti a “NAGYAPÁM HÁZA” hagyományos házépítő mester-inas képzését.

  2012 óta folyó programja azokat a személyeket, közösségeket kívánja megtalálni és megerősíteni, akik még e régi tudás birtokában vannak. A tradicionális népi kultúra bölcsessége ugyanis nem érthető meg a hagyományos építési technikák ismerete nélkül. A jelentkező fiatalok egy alkotó tábor keretén belül részt vesznek egy boronafalú pince műemléki felújításán, Oszkón. Közvetlen tapasztalatot gyűjthetnek a népi építőmesteri munkákról, a hagyományos kőműves-technológiákról. Az alkotótábor ideje alatt a résztvevők a vidéki élet mindennapjait élve bepillantást nyerhetnek a paraszti kultúra teljességébe, átérezve a népi építkezés komplex gondolkodásmódját.

  Az idén egy kéthetes alkotótábor keretei között folytatódik tovább a mesterinas-képzés. A helyszín Oszkó határában egy műemléki pincefalu, ahol a Kós Károly-díjas helyi civil szervezet, a Hegypásztor Kör már 27 éve foglalkozik a népi építészet emlékeinek megőrzésével, és a hagyományos mesterségek értékmentésével. A Vas megyei egyesületet azzal a céllal alapították helyi fiatalok, hogy megmentsék az oszkói szőlőhegy műemlék jellegű présházait, valamint kulturális programokat szervezve megpróbálják élénkíteni a falu életét, felelevenítve annak hagyományait.

  A Radev Gergő és Bihari Ádám vezette alkotótábor témáját a résztvevők által tavaly nyáron felépített boronafalas régi présház befejezése. Az alkotótábor egy hagyományos aratónappal kezdődik, ahol a fiatalok maguk aratják le a zsúpfedéshez később felhasználandó rozsszalmát. A zsúpkészítés, amely a Hegypásztor Kör egyik legjelentősebb, az utókor számára megőrzött népi mestersége, igazi ökologikus körfolyamat. A szalma az aratás és cséplés után mezőgazdasági hulladékként kerül elő, majd különböző fésülési és kévekötési technikák után tökéletesen alkalmas tetőfedő anyagként jelenik meg a hagyományos építkezéseknél. A természetes alapanyagokból, kizárólag emberi erővel készülő zsúpfedés használati élettartama akár 25 év is lehet, majd melléktermék és káros anyag nélkül visszakerül a természet nagy körforgásába.

  Az építkezés a szőlőhegy Újhegy nevű részén, a hegy bejáratához közel eső vékony, hosszú parcella alsó harmadában lesz. Egy valaha itt állott öreg présház pontos helyén, amit a fiatalok az előző évben szerkezetileg felépítettek. Az idei feladat a félkész boronafalas présház befejezése. Kiderül, hogy milyen nagy szerepe van a kézi szerszámoknak, a hagyományos fakapcsolatok lassú, de végül tökéletesen illeszkedő kialakításának, és a személyes építési folyamatnak, melyben az alkotás tárgya, a ház, napról napra nő és szépül, magába szíva a megannyi érintés energiáját

  Jelentkezési határidő: 2015. május 31.

  További információ: www.falufejlesztesitarsasag.hu