• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Nyílt levél

  AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A MAGYARORSZÁGI KÖZPÉNZEK ÉPÍTÉSZETI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

  A Magyar Építőművészek Szövetsége áttekintette a korábbi ROP és KAOP regionális programok megépült épületeit és az utóbbi idők tervező kiválasztásának eseményeit. A különböző tanácsadók és főépítészek vonatkozó törvények egyértelműsége híján a közbeszerzési és tervpályázati törvény megkerülésére adnak módot. Elfogadhatatlan, hogy ezen munkakörök, illetve pozíciók kizárják a tervpályázat kiírásának szükségességét és ezzel nem a lehetséges legjobb tervminőség kiválasztását szolgálják.
  A MÉSZ örömmel értesült a kormány azon szándékáról, hogy új stadiont építsen Debrecenbe az elmúlt néhány év kiemelkedő nemzetközi sportsikereit elért focicsapat új otthonául. Szomorúan tapasztaljuk azonban, hogy mind az előkészítés, mind a tervezés, terveztetés megkerüli azokat az utakat, módszereket, melyek egyértelműen vezetnének el egy ilyen nagyságrendű beruházás körültekintő sikeres megvalósításához, annak átlátható legitim lebonyolításához.
  A döntések meghozatalakor egy szélesebb építészeti konszenzuson alapuló előkészítés helyett egy szűk kollektíva által készített anyag szolgált alapul. Azon túl, hogy egy ilyen koncepcióterv szakmai megalapozottsága megkérdőjelezhető, etikailag és erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy egy főépítész saját városába tervezzen bármilyen objektumot. Határozott véleményünk továbbá, hogy az elvégzett munka az ő kötelessége volt, mely ilyen módon kiváló előkészítése egy nyílt építészeti tervpályázat kiírásának, és a folyamat során neki szerzői jogai nem képződtek. Ennek értelmében és a fentiek tükrében a Magyar Építőművészek Szövetsége az egyetlen ellenőrizhető lehetséges és elfogadható megoldásként a probléma rendezésére az építészeti tervpályázat kiírását tartja egyedül elfogadhatónak, teszi ezt azért is, mert a vonatkozó törvények és jogszabályok (2003. CXXIX., és a 137/2004 (IV.29) korm. rendelet) értelmében nem cselekedhet másként.
  Egyúttal felhívja minden érintett, a történetben közreműködő szereplő figyelmét a hatályos rendeletek betartására, betartatására, illetve az építész szakma belső törvényszerűségeinek elfogadására, azok tiszteletben tartására. A Magyar Építőművészek Szövetsége kezdeményezi ezen törvények módosítását, illetve a Széchenyi terves projektek kapcsán a tervpályázati kiírást.

  Budapest, 2011. február 2.

  a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöksége