• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Őrbottyán Intézményközpont – Ötletpályázat

  Őrbottyán Város Önkormányzata országos Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázatot hirdet, melynek célja, olyan tervek és ötletek összegyűjtése, melyek alapul szolgálhatnak ahhoz, hogy Őrbottyán fiatalosan, lendületesen, innovatívan fejlődhessen a jövőre nézve. A Kiíró a pályázóktól olyan színvonalas, innovatív tervjavaslatokat vár a tervezési területekre, mellyel – a település adottságainak kihasználásával – javaslatot tesz az intézményközpont, az új iskola, a szakképző központ és a kutató-fejlesztő központ elhelyezésére és az intézményközpont településközponttal való kapcsolatának kialakítására.

  orbottyan

  A tervpályázat kiírója: Őrbottyán Város Önkormányzat (2162 Őrbottyán, Fő út 63.)

  A tervpályázat tárgya:

  Őrbottyán Intézményközpont kialakítása új iskola, szakképző központ, kutató és fejlesztő központ számára, és az intézményközpont településközponttal való kapcsolatának kialakítása.

  A tervpályázat célja:

  A tervpályázat célja a tervezett Intézményközpont, és a tervezési területre tervezett további intézményekkel való kapcsolatok kialakítási lehetőségeinek összegyűjtése, amelyek alapul szolgálhatnak Őrbottyán városi szerepének fejlesztéséhez. A tervezési területen a tervezési programban meghatározott intézmények elhelyezésére kell javaslatot tenni, kiemelten kezelve az Intézményközpont területét, azonban a pályamű javaslatot tehet további funkciók megvalósítására is.
  A Kiíró ennek megfelelően olyan színvonalas, innovatív, funkcionális, ugyanakkor realizálható tervjavaslatokat vár a tervezési területre, melyek funkciók szerint részekre bontva lehetővé teszik a megépítendő épületek, épületegyüttes(ek) ütemezett megvalósítását, és megteremtik azok kapcsolatrendszerét.

  A tervpályázat jellege, formája: nyílt és titkos.

  A tervpályázaton való részvétel feltételei:

  Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője, illetve társszerzője) az a természetes személy vagy gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
  – aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  – aki az otletpalyazatarterieskikacorbottyan.hu címre küldött e-mail megküldésével regisztrált,
  – aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  – akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

  Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
  A pályázatot követően a nyertessel szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem kerül sor.

  A pályaművek díjazása:

  A pályaművek díjazására összesen bruttó 1.000.000 Ft áll rendelkezésre, melyet Őrbottyán Város Önkormányzata fizet ki a Kiíró döntése alapján.
  A díj legnagyobb összege bruttó 500.000 Ft
  A díj legkisebb összege bruttó 200.000 Ft
  A kiíró a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok figyelembevételével határozza meg a díjak összegét. Kiíró fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indoklás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására.

  A tervpályázat ütemezése:

  A tervpályázat meghirdetése: 2015. április 17. (péntek)
  Kérdések beküldésének határideje: 2015. május 11. (hétfő)
  A kérdésekre adott válaszok határideje: 2015. május 15. (péntek)
  A pályaművek feltöltésének és a boríték feladásának határideje: 2015. június 8. (hétfő)
  A pályázat eredményének kihirdetése: 2015. június 24. (szerda)

  Bővebb információ: orbottyan.hu