• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Párhuzamos vidékek V.

  A BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszéki, Ipari Épülettervezési Tanszék, Urbanisztikai Tanszék közös kiállítása
  FUGA, 2014. február 12-24.

  Megnyitó: 2014. február 12. 18:00
  A kiállítást megnyitja: Balázs Mihály DLA tanszékvezető (Középülettervezési Tanszék)

  Középülettervezési Tanszék

  Tanszéki Terv 3, 2013. őszi félév
  Tervezési terület: Tihany
  A félév során a hallgatók team-munkában dolgoztak tanáraik és DLA-as konzulenseik segítségével.
  A közreműködő tanárok: Balázs Mihály, Karácsony Tamás, Sugár Péter
  A DLA-s konzulensek: Borsos Melinda, Kronavetter Péter, Tánczos Tibor, Potzner Ádám
  A hallgatók: Albert Fatime, Árkovics Lilla, Babos Annamária, Balázs Soma Márton, Balogh Ildikó Andrea, Baptiszta Eszter Rita, Bereczki Katalin, Botos András, Budai Péter, Csöndes Dániel, Czigány Katalin, Domján Éva, Gulácsi Éva Anna, Gulyás Bálint, Györgyi Csenge, Jug Mátyás Dávid, Klenk Blanka, Kóródy Márta Emese, Kovács Emese, Ligeti Dávid, Miklós Imola Ildikó, Molnár Martina Rebeka, Nagy Bianka, Nagy Norbert, Novák Veronika, Nóvé Valéria, Olasz Krisztina, Pentaller Dorottya, Péteri Zsolt, Táncos Anna, Tihanyi Kristóf Áron, Zsarnóczay Péter

  Tihanyban a nyári kirándulóforgalom rendkívüli megterhelést jelent a lakosságra és az infrastruktúrára nézve egyaránt. A legtöbb forgalom a BAHART kikötőjét és a rév területét érinti. A naponta érkező vendégek fogadását nem szolgálja jól működő információs rendszer, a meglévő közlekedési rendszer nem elégséges a turistaforgalom kiszolgálására, akárcsak a hatvanas években épült épületállomány, amely jelentős részben lepusztult. Pedig – hasonlóan a Balaton más településeihez – az 1920-as években és 1963-64-ben itt is színvonalas modern épületeket emeltek (tervezőik Kotsis Iván, Bierbauer Virgil, Gulyás Zoltán, Bérczes István, Szittya Béla, Dianóczky János voltak), amelyek a balatoni architektúra jellegzetes rétegét alkotják, és amelyek mára lepusztultak, építészeti kvalitásaikhoz méltatlan módon használják őket. Ezeket a “forró helyeket” vizsgálták a félév során a hallgatók és adtak mindkét területre beépítési és építészeti javaslatokat.

  Lakóépülettervezési Tanszék

  Tanszéki Terv 3, 2013. őszi félév
  Tervezési terület: Budapest I. kerület Toldy Ferenc Gimnázium és környéke
  A műteremvezető: Varga Tamás DLA
  A konzulens oktatók: André Zoltán, Brósz Csaba, Nagy Márton, Róth János DLA
  A hallgatók: Major Eszter, Boldizsár Roland Balázs, Jézsó Dóra, Hatvani Bernadett, Bánáti Bodó Dániel, Mészáros Orsolya, Fekete Attila, Rippel Veréna Judit, Nagy Ádám, Lázár Mónika, Rácz Zsombor, Gönczöl Zsófia, Kiss Ábel Márk, Szemerey Dániel, Horváth Júlia, Ónodi-Szabó Ákos, Biró Nóra, Jedlicska Gergő, Máró Bence Gergő, Sebők Orsolya, Vámossy Ágnes Mária, Kenéz Gergely, Szikszai Noémi, Börcsök Dániel, Benedek Márton

  tanszekiterv3

  Budapest I. kerületében a Várhegy keleti oldalán sűrű lakóövezetet találunk. A kialakult utcahálózat és beépítések izgalmas szűkülései és térbővületei, a lejtős terep, a 60-as, 70-es évek épületei (pl. Farkasdy Zoltán) és az elmúlt évek új, magas építészeti színvonalú beépítései (pl. Reimholz Péter és Csomay Zsófia, Földes László) teszik teljessé a környék hangulatát. Szinte minden rendben… De vannak árulkodó jelek, ott felejtett sebek: foghíjak, egybefüggő területek, telkek, melyek beépítetlenek, elhanyagoltak. A Donáti utca – Szép Ilonka utca – Kagyló utca által határolt területen fel kell kutatni ezeket a helyeket, be kell „gyógyítani” a városépítészeti sebeket. Újszerű, de a környezetébe illeszkedő lakóépületeket kell elhelyezni, melyek a mai igényeket kielégítve tudják biztosítani azt az életformát, ami a Várkerület ezen részén jelen van, és méltón illeszkednek abba az építészeti karakterbe, melyet a jeles elődök alkottak meg a területen.

  Urbanisztika Tanszék

  Tanszéki Terv 3, 2013. őszi félév
  Tervezési terület: Gödöllő
  Az oktatók: Fonyódi Mariann PhD egyetemi docens, Herczeg László meghívott oktató, Fenes Tamás egyetemi tanársegéd, Vörös Tamás egyetemi tanársegéd, Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tárgyfelelős, valamint Dr. Meggyesi Tamás professor emeritus
  A hallgatók: Varga Péter, Molnár Eszter, Szepesi Róbert, Wagner Szilvia, Kővári Katinka, Sárkány Krisztina, Bujdosó Dorottya, Konrád József, Rónai Titusz, Dormán Miklós, Grócz Bence, Lukács Zsófia Ilona, Kurucz Olívia, Kropok Alexandra, Fix Dalma, Zsoldos Anna Róza, Telek Andrea, Pleskó Szilvia, Lángi Lilla, Csanádi-Szikszay Györgyi, Málics Nóra Ildikó, Lőcsei Vera, Klujber Bence, Boros Eszter, Balla Regina, Ruga Máté, Hajdu Orsolya, Csáthy Barnabás, Kozma Kinga Kata

  Gödöllő települési szintű és építészeti problémáival foglakozó Tanszéki Terv 3. tervezési tantárgyban a tanszék tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezést oktató tárgyat, melyben a környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a javasolt beavatkozások kiindulópontját.
  A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáltuk az épületek és a városi terek formájának és használatának összefüggéseit. A félév folyamatában nagy szerepet kapott a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése. Célunk az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkoztunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszerű építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.
  A tervezési feladat során Gödöllő település teljes területének vizsgálata után, a léptékek folyamatos szűkítése és az egyes építészeti problémák hangsúlyozása után jutottunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoztak együtt a vizsgálatok és a koncepcióalkotás szakaszában, míg az egyes épületek tervei önálló munkával készültek.

  Ipartanszék

  Tanszéki Terv 3, 2013. őszi félév
  Tervezési terület: Budaörs
  A tantárgyfelelős: Nagy Iván
  A konzulensek: Békés Ádám, Dobai János, Nagy Iván, Szécsi Zoltán és Wéber József
  A hallgatók: Fekete Balázs, Hámory Edit, Juhász Luca, Kotek Péter, Ritter Dániel, Selmeczi Petra, Szabó Péter, Széles Bernadett

  Budaörs Budapesttel fura szimbiózisban élő város, amely a statisztikák szerint az ország egyik legmódosabb települése. Ennek a viszonylagos gazdagságnak azonban ára van, az értékes domboldali telkek lakóházainak ablakaiból autópályára és bevásárlóközpontok tetejére látni. A városszerkezet egyes egységei homogénnek tekinthetők és befejezettek, mások ellentmondásokkal terheltek és befejezetlenek. Az utóbbiak közé tartozik a lakótelepi terület, amely ugyan lassan egyre kevésbé idegen test, de amelynek a peremén még mindig az üres telkek és problémás beépítési szituációk dominálnak. A konkrét tervezési helyszínek a Szabadság út és Holdfény, illetve Puskás Tivadar utcák határolta tömbben találhatók. Átalakulóban lévő világ ez, ahol egyszerre és egymás mellett létezik a családi házas beépítés a lakóteleppel és a Terrapark komplexummal. Ez a kontextus nem nevezhető szépnek és inspirálónak, de éppen ezért nagyon is valóságos, hiszen a bennünket körülvevő környezet is nagyrészt ilyen, vagy még kaotikusabb. Az adottságokból kiindulva tematikus félév mellett döntöttünk, a hallgatók a Terrapark alternatívájaként kisebb, energiatudatos irodaházak, cégközpontok és ezeken belül humánus munkahelyek tervezését kellett megoldaniuk.
  A feladatokat a hallgatók egyénileg oldották meg, annak a koncepciónak a jegyében, hogy a TT3 többek között már a komplex tervezésre való felkészülés is, elsősorban a tervezendő épületek mérete és bonyolultsága tekintetében.