• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Praxismodellek – okos építészet konferencia

  Csopak, 2015. július 4.

  praxismodellek

  A 2008-tól kezdődő, leginkább az építés-építészet területét érintő, és mind a mai napig ható gazdasági válság az építészeti praxisokban – amelyekre minden túlzás nélkül egy társadalom kreatív elitjének fontos szervezeteiként kell tekintenünk – változást kényszerített ki. Az átrendeződés a mai napig tart, ami mögött nem csak a gazdasági válság hatását kell látni, hanem a külső környezet jelentős változását, amelyre „new economy”-ént, vagyis új gazdaságként hivatkoznak. Kikerülhetetlen, hogy az új gazdaságra adaptívan – és sokszor ösztönösen – reagáló új tervezőgeneráció új szokásait, eszközeit, alkotási módszereit és stratégiáit a megfelelő eszközökkel tanulmányozzuk. A téma annyira a levegőben van, hogy például a Rotterdami Építészeti Biennále idei rendezvénye is egy új gazdasággal foglalkozó konferencia lesz, sőt nagyjából ennek a témának szentelik a 2016-ban megrendezendő Biennálét is.

  Az új gazdaság (new economy) és az építészeti szakmagyakorlás

  Jó irodák nélkül nincs jó építészet. A klasszikus építészeti tervezői praxist – vagyis a tervek elkészítésével lezáruló szolgáltatást – egyre többen valami mással kapcsolják össze vagy helyettesítik: termékfejlesztéssel, projekt menedzsmenttel, kivitelezéssel, pályázatírással, tanácsadással, kommunikációval, stb. Vannak olyan építészek, akik minimalizálva az irodai fenntartási költségeket hálózatban dolgozva sok embert megmozgató, virtuális irodát tartanak fenn. Vannak olyanok, akik külföldi munkát végeznek itthon, és nagyon sokan vannak, akik külföldön dolgoznak a rossz szakmai kilátások és jövőképhiány miatt. A konferencia első részének meghívott előadói – Vesmás Péter, Kiss Péter és Portik Adorján olyan építészek, akik a klasszikus tervezői gyakorlat átalakításán dolgoznak.

  Vesmás Péter egy különleges termék fejlesztésébe vágott: lakóhajót épített, ami most saját irodájaként működik a Tiszán. Kiss Péter friss diplomás építész társaival együtt sikeres üzleti modellt talált ki a modern középosztály minőségi családi házra vonatkozó igényeinek kiszolgálására. Portik Adorján pedig egy építész-feltaláló, aki a parametrikus építészet eszközeinek felhasználásával egy új, úgynevezett szabadon formálható épületszerkezetet fejlesztett, s amelyből új alkalmazási lehetőségek is kinőttek. A konferencia második részében három ismert, ún. márkát (brand-et) – a Hello Wood, a Szövetség 39′ és a sporaarchitects – mutatnak be a márkanevek mögött dolgozó csapatok vezetői: Pozsár Péter, Baróthy Anna, Hatvani Ádám. Vajon az elmúlt 10 évben milyen utat jártak be és hogyan élték meg ezt belülről?

  Az új gazdaság a munka világára és az élet minden területére nagy hatással van. A tudás alapú gazdaságban többek között a kreativitásnak, a kezdeményező- és az együttműködési készségnek, illetve a csapatmunkának kiemelt szerepe van. A tervezőknek – építészeknek, mérnököknek, designereknek, konstruktőröknek, fejlesztőknek ebben az átalakulási folyamatban fontos szerep juthat, ha szellemileg, érzelmileg és lelkileg is felkészültek arra, hogy felismerjék és éljenek az új lehetőségekkel.

  A szociális érzékenység a társadalmi együttműködés alapja. A társadalmi innováció különféle felülről lefelé vagy alulról felfelé áramló energiái azt a célt szolgálják, hogy az egyre növekvő különbségek ellenére a társadalmat egyben lehessen tartani. A konferencia harmadik részére három olyan szereplőt hívtunk meg – Alföldi Györgyöt (Magdolna negyed), Deák Krisztinát és csapatát a Főváros Városfejlesztési osztályáról (TÉR_KÖZ projekt), illetve Böszörményi Nagy Gergelyt (Design Terminál) akik a maguk helyén és módszereivel igen sokat tesznek azért, hogy érzékelhető, pozitív, és a társadalmi kohéziót szolgáló változásokat indukáljanak. Ebben a szekcióban kapott helyet a tűzcsapból ivócsapot alkotó építészek projektje is, amelyből mára egy kvázi „startup” lett, s amely valószínűleg nem állt volna lábra a Design Terminál pályázata nélkül.

  Az új gazdaság emberére – alkotójára és munkavállalójára is – már a tudomány, sőt a tanácsadó- és coach-ipar is holisztikusan, test, lélek és szellem egységét és integritását szem előtt tartva tekint. Ma már nem csak spirituális gondolkodók, hanem pragmatikus szervezetfejlesztők és vezetési tanácsadók is hangsúlyozzák a lélek harmóniájának középponti szerepét a képességek kibontakoztatásában és a hatékony együttműködésben. Így konferenciánk egyik kulcsfontosságú főszereplője Pécsi Erika belsőépítész, akinek (képzett kineziológusként) az lesz a dolga, hogy az előadások utáni panelbeszélgetésekben a lelki aspektust segítsen feltárni és tudatosítani.

  A program célja

  Az egyetemi oktatás jövőképet – pl. személyes karriermodelleket – nem tud adni. Az oktatási kereteket meghaladja, hogy az építészek ambiciózusabb részének az önálló építészeti praxist támogató ismereteket és tapasztalatokat átadják. Többek között azért sem, mert erre vonatkozóan nincsenek elemzések és átadható összegzések. Programunk célja, hogy ezen hiányzó tudás megteremtéséhez, közvetítéséhez és szabad hozzáféréséhez járuljon hozzá.

  A „Praxismodellek” című komplex programsorozatban többféle formában azt térképezzük fel, hogy milyen régi-új modellek hogyan, milyen eredményességgel működnek a 21. század elején Európa közepén, Magyarországon. Elsőrendű kérdés az irodák, csoportok, szervezetek „túlélése”, tehetségük, alkotóképességük folyamatos újratermelési képessége, vagyis megélhetésük kérdése. A folyamatos szellemi és fizikai értelemben vett fennmaradáshoz sokszor olyan tudásra, tapasztalatra van szükség, amelyet az építészképzés során nem tanítanak, s amelyhez nehéz hozzáférni. Fontos tehát, hogy az építész praxist minél mélyebben és részletesebben, de egyszersmind átfogóan is vizsgáljuk, hogy képesek legyünk a projekt végén általánosabb érvényű kijelentéseket tenni.

  Ez a konferencia egy beszélgetéssorozat nyitó rendezvénye, amit célzottan egy több szempontból is vonzó helyszínre, a Hello Wood csopaki táborába szervezzük azzal a céllal, hogy a hallgatóknak, illetve a fiatal pályakezdő közönségnek muníciót adjunk a saját sorsukról való gondolkodáshoz, és hogy inspiráljuk mindazokat, akik eljönnek egy ilyen játékosan-komoly eseményre. A mini-konferencia előadói eltérő példákat mutatnak fel a megújuló építészeti praxisokra; beszélnek az építész szakmát is érintő külső környezeti változásokról, az azokra adott saját válaszaikról, illetve a lehetséges jövőképekről.

  Az epiteszforum.hu 2000 és 2011 között összesen 11 évadban szervezett különféle témájú szakmai rendezvényeket, s ezeknek úttörő szerepük volt abban, hogy a szakmai kérdések a nyilvánosság terében is megjelenjenek. Négy év szünet után 2015/2016-ban folytatjuk a sorozatot, amelynek központi témája a különféle építész praxismodellek mélyebb elemzése és bemutatása lesz.

  Pásztor Erika Katalina
  főszerkesztő
  epiteszforum.hu

  Helyszín: 8229 Csopak, Sport u. 9. – Üdülőfalu és Kemping

  Program

  12:55 A konferencia megnyitása – Pásztor Erika Katalina, Szabó Eszter Ágnes

  Innovatív termék, praxis és kommunikáció

  13:00 Vesmás Péter: Noé lakóhajó
  13:20 Kiss Péter: Hasznostér
  13:40 Portik Adorján: Freeform Building
  14:00 panelbeszélgetés az előadók és Pécsi Erika belsőépítész részvételével (20′)

  14:20 szünet (30′)

  14:50 Pozsár Péter: Hello Wood
  15:10 Baróthy Anna: Szövetség 39′
  15:30 Hatvani Ádám: sporaarchitects
  15:50 panelbeszélgetés az előadók és Pécsi Erika belsőépítész részvételével (20′)

  16:10 szünet (30′)

  Társadalmi innováció, jövőkép és jövődesign

  16:40 Alföldi György: Magdolna negyed
  17:00 Deák Krisztina: TÉR_KÖZ
  17:20 Hüttl Sarolta, Soltész Judit, Zétényi Zsófia, Zoletnik Zsófia: Tűzcsapból ivócsap
  17:50 Böszörményi Nagy Gergely: Design Terminál
  18:10 panelbeszélgetés az előadók és Pécsi Erika belsőépítész részvételével (20′)

  18:30 Hogyan változik a tervezői praxis, hogyan dolgozik a jövő építésze? – kerekasztal beszélgetés az előadók részvételével (30′)

  19:00 a konferencia zárása

  Szervező: epiteszforum.hu
  Partnerek: Hello Wood, Design Terminal
  A rendezvény támogatója: NKA
  A program kurátorai és moderátorai: Pásztor Erika Katalina, Szabó Eszter Ágnes (epiteszforum.hu)

  A rendezvényre a belépés ingyenes, de kérünk minden érdeklődőt, hogy regisztráljon, ha tényleg jönni szeretne, hogy a kemping büféje fel tudjon készülni a vendégek fogadására.