• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • SE Egészségtudományi Kar Ingatlanfejlesztés III. ütem

  Építészeti tervpályázat

  se_palyazat

  A tervpályázat tárgya

  A „Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában tervpályázat” SE Egészségtudományi Kar Ingatlanfejlesztés III. ütem nyílt, titkos építészeti tervpályázat.

  A tervpályázat célja

  A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest, VIII. ker. Vas u. 17. sz.– Szentkirályi u. 14. sz. alatti oktatási épületeinek III. tömbje a Budapest, Szentkirályi u. 12. sz. alatti (Hrsz. 36514.) beépítetlen terület. Az akkreditált képzési és az alternatív gyógyászatfejlesztés képzési tevékenységnek helyet adó, tervezendő épület a beruházási erőforrások miatt két ütemben épül meg. A beépíthető bruttó maximális szintterület: 860 m2.

  Az Egészségtudományi Kar fejlesztési programja az akkreditált képzés és az alternatív gyógyászat fejlesztését tűzte ki célul képzési tevékenységekkel, amelyet a beépítetlen telekrész beépítésével valósít meg. A területre korábban készült engedélyezési tervre a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2000 júniusában építési engedélyt adott, amely mára hatályát vesztette. A mai igényeknek és előírásoknak megfelelő épület tervét nyílt, titkos tervpályázat útján kívánja a Semmelweis Egyetem kiválasztani.

  A tervpályázat fajtája, formája

  – a tervpályázat fajtája: nyílt
  – a tervpályázati eljárás formája: általános, titkos
  – a tervpályázat lebonyolítása a
  – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
  – a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
  – valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

  A tervpályázaton való részvétel feltételei, alkalmassági követelmények

  1. a pályázó személye
  A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a
  természetes személy lehet:

  – aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  – aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  – akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
  – aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázat eredményhirdetés időpontjában. Külföldi állampolgár is indulhat, aki az EU Közösség bármelyik országában él és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik.

  2. a pályázó társszerzője
  A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
  A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

  3. részvétel követelményei
  A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi
  személyiség nélküli) szervezet lehet,

  – amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  – amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosultak.
  – amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
  – amely gazdálkodó szervezettel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3) és (5) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

  4. benyújtható pályaművek száma
  A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  5. tervezési jogosultság
  A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akiknek a feladat ellátásához
  és megtervezéséhez megfelelő E jogosultságuk van, és szerepelnek a Magyar
  Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken ( www.mekon.hu ).

  A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

  Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete
  2016. március 11. péntek

  Helyszíni szemle időpontja
  2016. március 21 hétfő 14.00

  Kérdések feltevésének határideje
  2016. március 25. péntek

  Kérdésekre adott válaszok határideje
  2016. március 31. csütörtök

  Pályaművek beérkezésének határideje
  2016. május 17. kedd 16.00 óra

  A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása
  2016. június 3. péntek 14.00 óra

  Tervpályázat nyilvános bemutatása
  2016. június 30-ig

  Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása
  2016. július 31-ig

  A pályaművek benyújtása

  A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet)
  felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy
  hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.
  Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

  A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a
  feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

  A pályaművek benyújtásának határideje: 2016. május 17. kedd, 16 óra

  A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a
  pályázatból kizárja.

  A Bíráló Bizottság összetétele

  Szavazásra jogosultak:

  elnök: Dr. Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, dékán, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
  társelnök: Fernezelyi Gergely Sándor DLA, építész, mb. főépítész, VIII.kerület
  szakmai titkár: Zsuffa Zsolt DLA, építész, MÉK képviselője
  tag: Sáros László György DLA, építész, MÉSZ képviselője, Marián Balázs DLA, építész, MOME oktatója

  Szavazásra nem jogosultak:

  jogi szakértő: dr. Fülöp Dezső, Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
  szakértő: Szula István, Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, Demeter Zsuzsanna, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
  A Bíráló Bizottság összetételét az ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályok – Kbt.,
  valamint a Korm. rendelet 14. §-a előírásait betartva határozta meg.

  További információ: www.mek.hu