• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Szakmai fellebbezés és közérdekű bejelentés

  Szakmai fellebbezés és közérdekű bejelentés
  a tervezett Bécsi utcai ingatlanfejlesztések elvi építési engedélyezése ellen

  Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a különböző fórumokon megjelent számos szakmai ellenvetés, az érin-tett szakmai szervezetek (BÉK, ICOMOS, KÖH, MÉK, MÉSZ, MUT) hivatalos tiltakozása, és az összegyűlt, mint-egy 4.400 tiltakozó aláírás ellenére Belváros-Lipótváros Építési Hatósága a benyújtást követő 5. munkanapon, augusztus 24-i dátummal kiadta a Bécsi utcai fejlesztésekre a V-7104/6/2010 számú elvi építési engedélyét.
  A szakmát gyakorló és oktató magyar építészek nevében határozottan kifogásoljuk a lefolytatott eljárást és szakmai fellebbezéssel élünk a kiadott elvi építési engedély ellen. Indokaink a következők:

   A határozatot a Központi Építészeti – Műszaki Tervtanács és a Fővárosi Tervtanács 2010. július 15-i, 53/2010 sz. jegyzőkönyve alapján adták ki, amely konkrét építészeti tervekre született, igaz az elvi en-gedélyezés során „…az épület jogszabályok szerinti megvalósíthatóságát nem vizsgálták.” Az elvi építé-si engedélyezési határozat nem ugyanarra a területre szól, mint a hivatkozott tervtanácsi jegyzőkönyv. A más tartalmú tervből nem vezethető le a kérelemben szereplő paraméterek.

   Az elvi engedély hangsúlyozottan a beépítési paraméterekre vonatkozik, amelyek egy 2010. augusztus 18-án benyújtott helyszínrajzról olvashatók le, de amelyeket az engedélyezési határozat nem tartalmaz, és ezért ellenőrizhetetlenek. Az építhető paramétereket egyébként az elvi építési engedély határozatban felsorolt, a területre érvényben lévő jogszabályok is tartalmazzák.

   Tekintettel az UNESCO Világörökségi területre a KÖH-öt a Tervtanács munkájába és az engedélyezési eljárásba szükséges lett volna bevonni.

   A kiadott elvi építési engedély –a beépítési paramétereken kívül- a szükséges telekalakításokról is emlí-tést tesz.

   A fentiek alapján joggal feltételezhető, hogy az elvi építési engedély kérelmet megalapozó építészeti terv megegyezik a Fővárosi Tervtanács 2010. július 15-i ülésén bemutatottal, amely:

  • nem vesz tudomást a Belváros történelmileg kialakult és feltétlenül megőrzendő városszerkezetéről,
  • három értékes, köztük egy feltétlenül megőrzendő belvárosi ház bontását javasolja,
  • a telkeket szintalapterületben és magasságban a környezetükhöz képest indokolatlanul túlépíti, és ezzel az egyébként is a működőképesség határán lévő Belvárost jelentősen túlterheli,
  • a történelmi belvárosi környezetben elfogadhatatlan építészeti arculatot jelenít meg.

  Budapest és annak történelmi Belvárosa védelmében határozottan tiltakozunk a tervezett ingatlanfejlesztés ellen, amelynek esetleges megvalósulása visszafordíthatatlan folyamatot indítana be fővárosunk kivételes adottságai-nak és lehetőségeinek megőrzése ellen.

  Budapest, 2010. szeptember 17.

  Cságoly Ferenc DLA, DSc, Ybl-díjas építész, tanszékvezető egyetemi tanár
  Dobai János DLA, Ybl-díjas építész, tanszékvezető egyetemi docens
  Dr. Ferkai András, Ybl-díjas építész, tanszékvezető egyetemi tanár
  Kapitány József DLA, Ybl-díjas építész, egyetemi docens
  Mátrai Péter DLA, Ybl-díjas építész, egyetemi tanár
  Német András, Ybl-díjas építész
  Patonai Dénes DLA, Ybl-díjas építész, tanszékvezető egyetemi tanár
  Pálfy Sándor DLA, Ybl-díjas építész, tanszékvezető egyetemi tanár
  Perényi Tamás DLA, építész, tanszékvezető egyetemi docens
  Wéber József, Ybl-díjas építész