• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Szép, jó vagy érdekes – fotópályázat

  bme_fotopalyazat

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek Tanszéke 1 millió forint díjalappal fotópályázatot hirdet hivatásos és amatőr fotográfusok számára, három kategóriában. Az egyetem külső és belső tereit bemutató épületfotókat, a hallgatók mindennapjait bemutató zsánerképeket és a pénzügyeket vizuálisan megidéző tárgyfotókat szakértő zsűri bírálja el, a díjazott képeket kiállításon és kiadványokban is láthatja majd a közönség.

  Beküldési határidő: 2013. október 27.

  A közgazdaságtan, a pénzügyek több száz éves tudomány. Modern megalapozója, Adam Smith morálfilozófus volt, aki az emberek életének megjobbítását tartotta a legfontosabbnak. Napjaink legolvasottabb közgazdásza, Paul Samuelson is az életfeltételek javítását jelöli meg alapcéljaként, és „borzongató élménynek” írja le az ezzel való találkozást.
  Pénzügyek, számvitel, befektetések vagy gazdaságpolitika nélkül a mai társadalmak elképzelhetetlenek. Részei tehát a jónak és a rossznak is, ezért szépek vagy érdekesek. Mint ahogy egészségünk, ezek is életünk természetes részei, törvényeik megismerése elkerülhetetlen. A társadalmi működés ezen vetületeit mindennapjainkból kizárni nem lehet, okosabb inkább jobban megértve beengedni ezeket életünkbe.

  Miközben mindenki társadalomtudományairól van szó, ezek egyikének – másikának művelésére specializálódhatunk is. Így közös életünk efféle vetületeit próbáljuk jobban megérteni, ami érdekes, vagy jobbá tenni, ami szép.
  A mostani fotópályázat ezen érzések művészi megfogalmazását keresi – három kategóriára bontva.

  1) Az első kategória témája a BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), mint universitas,

  melynek a távolabbi tudományterületeket képviselő polgárai is a kölcsönös tisztelet, nyitottság és érdeklődés légkörében élnek együtt. A kiírók örömmel fogadják az egyetem külső és belső tereit és tágabb környezetét bemutató épületfotókat valamint a hallgatók mindennapjait megörökítő zsánerképeket, melyek azt sugallják, hogy miért jó ide tartozni.

  2) A következő kategória a BME Pénzügyek Tanszékét helyezi a fókuszba.

  (www.finance.bme.hu). Itt domináns helyszín lehet a BME Q épülete, a kiírók ebbe a kategóriába várják a hallgatói mindennapokat, az „itt és ezt” tanulás életérzését megjelenítő fotókat.

  3) A harmadik kategória a pénzügyek, számvitel, befektetések és a gazdaságpolitika területeire összpontosít,

  a cél ezeknek a diszciplínáknak pozitív, izgalmas, a szokásos sablonokat kerülő vizuális megjelenítése. Itt már nem az Egyetem és a Pénzügyek Tanszék a központi motívum, a kiírók ebbe a kategóriába az említett társadalomtudományi területeket megjelenítő képeket valamint pénzügyi és gazdasági témákat illusztráló tárgyfotókat és zsánerképeket várnak.

  A díjazott képek kiállításon, később pedig egyetemi kiadványokban is szerepelnek majd. A díjazott képek egy részéből készülő plakátokat külön kiállításon láthatja majd a közönség.

  A pályázati regisztráció: 2013. október 14 – október 26. 22 óra
  A pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. október 27. reggel 8 óra.

  A pályaműveket szakértő zsűri értékeli:

  A zsűri elnöke:
  • Kincses Károly, fotómuzeológus

  A zsűri tagjai:
  • Lázár Antal, DLA, Kossuth-díjas építész (a BME Q épületének tervezője)
  • Andor György, PhD, BME Pénzügyek Tanszék vezetője, közgazdász
  • Galántai Zoltán, PhD, BME Pénzügyek, gazdaság- és technikatörténész,
  • Áprili Zoltán, Orlando Stúdió Kft., ügyvezető igazgató
  • Szentiváni János, fotográfus
  • Hajdú József, fotográfus

  A zsűri mindhárom kategóriában egy I., egy II. és egy III. díjat ítélhet oda. A zsűrinek joga van kiemelkedő képet más kategóriába áttenni és díjat nem kiadni.
  A legjobb pályamunkák közönségszavazáson vesznek részt online és a kiállítás helyszínén.

  Pályázati naptár:

  Regisztráció kezdete: 2013. szeptember 14.
  BME PT fotózás: 2013. szeptember 14 – október 26. között
  Beadás (feltöltés) kezdete: 2013. szeptember 14.
  Beadás (feltöltés) vége: 2013. október 27. reggel 8 óra
  A zsűrizés (zárt, online közvetítéssel) időpontja: 2013. október 29.
  Közönségszavazás (on-line): 2013. október 30. – november 15.
  Kiállításra kerülő képek nagyfelbontású változatának beadása: 2013. október 31-ig
  Kiállítás kezdete: 2013. november 6.
  Díjkiosztó: 2013. december 3.

  A BME PT kategóriánként 3-3 díjat oszt ki.

  Díjak:

  A kiíró a díjazással megvásárolja a nyertes kép felhasználási jogát időbeli korlátozás nélkül a saját kiadványaihoz, nyomtatványaihoz. A kiíró a felhasználásról minden nyertessel egyedi szerződést köt.

  I. díj: bruttó 100, 000 Ft
  II. díj: bruttó 60,000 Ft
  III. díj: bruttó 40,000 Ft
  Plakát különdíj: bruttó 40,000 Ft
  Közönségdíj: bruttó 60,000 Ft
  A kiállításra kiválasztott további 25 kép bruttó 12,000 Ft díjban részesül.

  Pályázati anyag beküldése:

  A pályázati anyagokat a pályázók előzetes regisztráció után tölthetik fel a pályázati szerverre. A szerveren minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga. A megadott adatokat a kiíró és a pályázat szervező adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához, amennyiben a díjazottak közé kerül.

  A szerver 2013. szeptember 14-től 2013. október 27. reggel 8 óráig fogad el feltöltéseket.

  Az utolsó napokban a feltöltés lassulhat, ezért kérjük a pályázókat, lehetőség szerint minél hamarabb töltsék fel és véglegesítsék pályázati anyagaikat. A zsűri elé csak a véglegesített pályázatok kerülhetnek.
  A szakmai zsűri először online, nem nyilvánosan szűkíti a pályaművek számát. Nyilvános zsűrizésre csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek, amelyek közül 2013. október 29-én választják ki a nyertes alkotásokat és a kiállításra szánt fotókat. A zsűrizés folyamata csak online, a www.fotoklikk.hu címen lesz követhető. A kiállításra kiválasztott képek közönségszavazáson vesznek részt október 30-tól online, a pályázat facebook oldalán (https://www.facebook.com/SzepJoVagyErdekes) és a november 6-án nyíló kiállítás helyszínén. Az eredményhirdetésre a díjátadás napján, 2013. december 3-án kerül sor, melyről a pályázókat emailben értesítjük.

  Technikai és egyéb feltételek

  A pályaművek kizárólag digitális formában, a megadott szerverre történő feltöltés útján adhatók be, az oldalon történt pályázati regisztráció után. Mindenki csak a saját készítésű fotókkal pályázhat. Egy pályázó 10 egyedi képet adhat be.

  A pályázati képek utómunkájánál a megengedettek a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosítások: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállítása és az eredeti kép készítése közben keletkezett fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom eltávolítása. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett. A kép aránya vágással megváltoztatható, több kép is felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).
  A kiíró elfogadja a mobiltelefonnal készített pályamunkákat, ha azok a méret és egyéb technikai követelmények szempontjából megfelelnek.

  Képfile technikai feltételei:

  File-típus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve
  Méret: hosszabbik oldal, fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel
  Minimális eredeti méret: 5 Mpixel – kb. 2592 x 1944 pixel
  A pályázaton legalább 5 megapixel (kb. 5 millió pixel) felbontású eredeti képpel lehet részt venni, melynek kicsinyített 1400×1000 pixeles változatát kell feltölteni. A 3. fordulóba bejutott képekről külön értesítés után feltöltendő a nagyfelbontású változat maximum 10 megapixel (kb. 10 millió pixel) méretű változata, amely maximum 16 MB méretű lehet.
  A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

  A pályázó adatait nevezéskor az online regisztrációkor, a képekhez tartozó képcímet és képaláírást a képek feltöltésekor adják meg. A kép mellett megadott cím fog szerepelni a kiállított kép alatt. A zsűrizés után a kiválasztott képek szerzőitől bekérjük nagyfelbontású képeiket a pályázati felületen. A nagyfelbontású képek feltöltésére két nap áll rendelkezésre, az ezt elmulasztó pályázók kizárják magukat a díjazottak közül.

  Szerzői és személyiségi jogi feltételek:

  Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a BME PT-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

  Pályázó a pályázat megküldésével díjigényéről kifejezetten lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve a fotók pályázatra való elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy:
  • a pályázat zsűrizésével kapcsolatosan a fotók a http://bme-fotopalyazat.fotoklikk.hu oldalon zárt formában, kizárólag a zsűri tagjai számára, online módon hozzáférhetőek legyenek;
  • a BME PT és a fotoklikk.hu archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat.

  A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a BME PT csak külön szerződés alapján jogosult.