• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Taiwan Calling

  Ludwig Múzeum és Műcsarnok 2010. december 17. – 2011. március 6.

  WU Chi-Tsung: Crystal City Wander

  A párizsi Institute of Taiwanese Culture és a Taiwani Kulturális Iroda partnereként, a Műcsarnok és a Ludwig Múzeum most egyszerre két helyszínen, közösen rendezte meg a kortárs tajvani művészet eddigi legnagyobb európai bemutatóját. Tajvannak éppen a napjainkban körvonalazódó önálló kulturális identitása 25 alkotó több mint 200 munkáján keresztül ad bepillantást egy eddig majdnem ismeretlen művészeti közegbe. A kiállítókat a nyelv, a migráció, a globális és lokális gazdaság, valamint a tradíció jelen idejű kifejezésének lehetőségei foglalkoztatják, ami számos közös vonást mutat a rendszerváltás utáni magyarországi művészet témáival. A két nagyszabású és látványos válogatás törzsanyagát videók, installációk és fényképek alkotják. Ezek a nyugati művészet kliséit ügyesen, sőt fölényesen kikerülve, egyszerre beszélnek egy népről, egy kultúráról, egy gondolatról és egy alkotóról. Ráközelítenek egy szociokulturális jelenségre, a tér egy pontjára, egy érzésre, látványra vagy éppen hiányra, és a legegyszerűbb formai eszközökkel átkódolják a művészet nyelvére. Buddhista szútrákat írnak a tükörben látszó tenger felületére és a vízben lebegő uszadékfára, darált jégből hóembert építenek a trópusi éghajlatú város egyik járdáján, amivel az arra járók megpróbálnak kezdeni valamit. A dolgok láthatatlan szövete, az emberi cselekvés rejtett mozgatórugói kendőzetlenül jelennek meg ezekben a művekben, és a kifejezési mód őszintesége néhol egészen megdöbbenti az európai viselkedési kód leplező mechanizmusaihoz szokott látásmódunkat. Különleges, termékeny pillanata ez a tajvani képzőművészetnek. A legszebb látomások újrafogalmazzák a tér nézetét, a távolságról, az anyagról alkotott képeinket.
  Talán a kiállítás legerősebb élménye a közösséghez tartozás. Tajvan kortárs művészei tudatosan keresik a hagyományhoz való újfajta viszonyt, az egyéni szabadság útjait a közösségen belül, a környezet folytonosságát. Egy radikálisan átalakuló világ sarkpontjai fogalmazódnak meg a tajvani kortársak munkáiban.

  Götz Eszter