• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központ

  Építészeti tervpályázat az Új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központi épületének tervezésére és környezetének rendezésére

  pecs_tervpalyazat

  A tervpályázat tárgya

  A tervpályázat három egymásba ágyazódó, eltérő léptékű és feldolgozási finomságú feladatra koncentrál. A közvetlen építészeti feladat Pécs Településfejlesztési Koncepciójában (PÉCS 2030) és Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (PÉCS2020) is nevesített Rövid Ellátási Lánc központ (későbbiekben REL központ) és egy a mai kor igényeinek megfelelő, versenyképes vásárcsarnok létrehozása. A közvetlen városépítészeti feladat a beruházáshoz kapcsolódó közterület fejlesztésekkel rendezni a Bajcsy-Zsilinszky út, Nagy Lajos király útja, Alsómalom utca és Ipar utca által határolt tömb (későbbiekben Zólyom utcai tömb) működését, tisztázni a tömb hosszú távú fejlesztési lehetőségeit és meghatározni a szerepének megfelelő városépítészeti karakterét.
  Ezek a beruházások azonban elérhető közelségbe hozzák a város történelmi észak-déli (gyalogos) tengelyének a meghosszabbíthatóságát, ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen városépítészeti vízió mentén lehet a Bajcsy-Zsilinszky út városépítészeti karakterét ennek a szerepnek megfelelően újragondolni.

  Cél

  A tervpályázat általános célja megtalálni azt az építészeti és városépítészeti tervet, ami a három léptékben a legoptimálisabb megoldást jelenti a tervezési programban foglalt kihívásokra. A közvetlen cél pedig kiválasztani azt a tervjavaslatot, melynek szerzőjével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerződést kíván kötni az épület és a hozzá kapcsolódó – a pályázatban meghatározásra kerülő, I. ütemet képező – közterület fejlesztésének engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítésére.

  A pályamunkák díjazása

  A pályaművek megvételére és díjazására 26.500.000 forint+áfa áll rendelkezésre. A díjazás legnagyobb összege 10.000.000 forint+áfa. A díjazás legkisebb összege 700.000 forint+áfa. A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A díjak és a megvételek 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosítható- ság vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

  A pályaművek benyújtásának határideje: 2015. szeptember 29. 12:00 óra

  Bővebb információ: www.mek.hu