• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Vándoriskola 2015

  A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája felvételt hirdet fiatal építészek számára.

  vandoriskola2015

  Budakalász város közepén, az Ófalu terület felett, a Pilis első, Duna felé eső vonulatának kiszögellése a Kálvária domb. Mai nevét a 19. század közepén emelt három keresztről kapta, mely – az ásatások során feltárt – középkori templom apszisának szélén állt. Az emberi emlékezet már elfeledte a település szakrális központját jelentő helyet, a templom köveit a környező épületek, templom építéséhez elhordták a 18. században, de az utcanevek (Felsővár és Alsóvár utca), elnevezések mégis őrizték a hajdan volt – valószínűleg kerített – templom emlékét A dombra felvezető Kálvária utca a település egyik leghangulatosabb, de egyben leginkább rendezésre, fejlesztésre váró területe. Az utca alsó részéről indítva a keleti lejtőn stáció lépcsősor kiépítését tervezi a testület.

  A 2012‐es feltárás során előkerült – középkori méretekben nagyméretűnek számító – templom romja új helyzetet teremtetek a terület használata, az ehhez szükséges fejlesztések szempontjából. Az utóbbi két évben a területet az Önkormányzat parkosította, játszóteret, támfalat alakított ki, a templomhajót és a keresztek előtti teret leburkoltatta, a romokat konzerváltatta.

  Az új tartalommal megtöltődött terület új kérdéseket vet fel. Mi legyen a templommal? Mint szakrális funkció nem jön számításba, a városnak két katolikus és egy református temploma van, mely kiszolgálja a hívőket. (Ugyanakkor a terület a Római katolikus Egyház tulajdona, aki partnerünk a területfejlesztésben.) Hagyjuk‐e így a falakat és mutogassuk gyermekeinknek, hogy eleik alaprajzokban imádkoztak, romokban éltek? Elvárjuk‐e minden embertől, hogy egy alaprajz kapcsán bonyolult térbeli szerkezeteket, anyagokat, struktúrákat lásson, elégedetten kiáltson fel: ez igen, ez a templom méltán koronázta a Pilis kicsiny őrdombját? Hogyan tudjuk megmutatni, éreztetni, felvillantani azt, ami valaha szervezte, s helyzete miatt ma is szerveznie kellene a települést.

  A másik kérdés a település közepén létrejött, nagyrészt rendezett park használata. A Kálvária út és a Stáció lépcső kiépülésével a terület jobban megközelíthetővé válik. A játszótér ma is kedvelt helye a gyerekeknek, családosoknak. A támfalrendszer továbbfejlesztése alkalmas szabadtéri játékok,
  közösségi események megtartására, melyhez a templom épülete hatásos és feszes hátteret adhat.

  Bármilyen hasznosítás, esemény kapcsán azonban felmerül a kiszolgáló, szerviz funkció szükségessége: nemenként 2‐2 férőhelyes mosdó, kis zárt raktár (10‐20 m2), mosogatásra és tálalásra alkalmas konyha (10‐15 m2), fedett terasz (20‐50 m2). Az épület elhelyezése a területen tetszőleges, elvárás, hogy összhangban legyen a templom bemutatására, hasznosítására lerakott koncepcióval. Lehet föld felett, alatt, szabadon választott telepítéssel.

  A tervezési feladat tehát két elemből áll
  – Adj rajzi javaslatot a templom bemutatására, megjelenítésére szabadon választott eszközökkel
  – Készíts tervet a meghatározott és az általad szükségesnek ítélt funkciókat befogadó, a terület közösségi használatát segítő épületre

  Mindkét rajzot m1:200, a helyszínrajzi, telepítési javaslatot m1:500 léptékben kell benyújtani olyan kiegészítésekkel, melyet a hasznosítási javaslatot érthetővé teszik.

  A helyszín a szentendrei HÉV vonalon lévő Budakalász vagy Budakalász Lenfonó állomásokról 10 perc gyaloglással megközelíthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 2. 14.00, Budapest, III. Kecske utca 25., Triskell építésziroda.

  Személyes meghallgatás: 2014. szeptember 6. (szombat) 10 óra
  Helyszín: Magyar Művészeti Akadémia Nagyterme, 1034 Budapest, Kecske utca 25.

  Csernyus Lőrinc – KKE Vándoriskola vezetője
  Turi Attila – Budakalász főépítésze