• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • XIX. Országos Főépítészi Konferencia

    2014. augusztus 27‐29. között Szentgotthárdon kerül megrendezésre a XIX. Országos Főépítészi Konferencia az Országos Főépítészi Kollégium és Elnöksége, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezésében.

    foepitesz konferencia

    Az eddigi konferenciák témái sokfélék, mégis felfedezhető a közös alapgondolat: a főépítész munkájában a település saját arcának, saját fejlődési lehetőségeinek, saját forrásai hasznosításának felismerése a település önazonos és Önálló életben maradását jelenti. Erre a gondolatra támaszkodik a XIX. konferencia kiválasztott témája is: TELEPÜLÉS – TERMÉSZET – EMBER. A település termelő, árutermelő, energiatermelő, önpusztító életmódja egyre nagyobb mértékben ütközik a természet termést hozó, életet fakasztó életmódjával. Vannak-e eszközeink arra, hogy ezt az ütközést elkerüljük, az életmódokat egymás mellé, egymás felé irányítsuk? Mi az ember, a szakember szerepe, felelőssége ebben az egész folyamatban? A konferencia előadóival és a résztvevőkkel az alábbi kérdésekre keresünk választ: milyen lehet a környezettudatos, önfenntartó, gazdaságosan üzemeltethető település? Hogyan illeszthetők az energiatermelők a tájba, a településképbe és a védett örökséghez? Mit tehet a főépítész a település környezettudatos alakításáért?

    A konferencia helyszíne, SZENTGOTTHÁRD élő példát mutat arra, hogy a település természeti kapcsolatainak megtartása mellett hogyan valósítható meg az energiaforrások fejlesztése. A több mint 800 éves múltra visszatekintő település életét már a történelmi időkben is a javakkal való ésszerű gazdálkodás vezérelte. Miért építettek a cisztercita barátok egyemeletes apátsági épületet egy méter vastag falakból, a folyosóról fűthető kályhákkal? Miért folytattak kiterjedt gazdálkodást saját feldolgozással? Hogyan alakulhatott ki oly sokféle különleges iparág a városban: óragyár, selyemgyár, szalag és paszomány gyár, dohánygyár, kaszagyár. Hogyan oldotta meg a város a közvilágítást már a XX. század legelején? Hogyan hasznosítja napjainkban a termálkút meleg vizét? A város megpályázta az „Energiatakarékos város” címet, melyet elsőként nyert el a magyar települések között a nemzetközi mezőnyben. További terveik között szerepel a közeljövőben a Rába duzzasztóművének szomszédságában, a víz energiáját hasznosító elektromos energia termelő mini erőmű létrehozása, tovább folytatva ezzel az elődeik által megkezdett környezettudatos fejlesztések sorát.