Kassa építészete a két háború között (1918–1948)

A modern építészet elfogadásának és elterjedésének előfeltételei Szlovákiában – ahogyan Csehországban is – folyamatosan alakultak ki a 19. és a 20. század fordulóján. Jelentős hatást gyakorolt ebben az irányban az önálló Csehszlovák Köztársaság megalakulása 1918-ban.

Stuttgart 21

Paul Bonatz német építész (1877-1956) életművének kimagasló alkotása a társtervezővel együtt 1911-ben elnyert pályaterv alapján felépült stuttgarti főpályaudvar. Az építkezést 1914-ben megkezdték, de az első világháború miatt a munkák félbeszakadtak és a remekmű csak 1927-ben lett kész.

Egy új szakág a fenntartható épített környezet szolgálatában

A klímaváltozás és az ökologikus építés fogalma mára hazánkban is általánosan elfogadott lehetőséggé, sőt immár divattá vált. Autóban a klímaberendezés, TV-ben a lapos LCD kijelző, épületekben pedig az „öko” nélkül egy projekt már nem is aktuális, inkább idejétmúlt. De ahogy a divat pusztán múlandó, felszínes és egyéniség nélküli felfogást tükröz, úgy itt a jó hírnek is vége.

Vágyódás az egyszerűségre

A 2012. évi Építészkongresszus1 mottója az „egyszerű építészet / egyszerűen építészet” szójáték volt. „Több-e az egyszerű építészet a minimalistánál? A mostani bizonytalan időszakban az alkotás maga is egyre értékesebb, hiszen egyre ritkább.

A fal utóélete

A Bernauer Strassét a 19. században még Berlin egyik átlagos külvárosi utcájaként ismerték. A 20. században szomorú hírnevet szerzett: Berlin kettészakított várostestének jelképe lett. Németország második világháborús veresége után a győztes hatalmak a 20-as években kialakult nagy berlini kerületek határvonalai alapján osztották fel a fővárost…

Participáció és építészet Berlinben

Milyen szintjei és formái lehetnek a participációnak? Hogyan járulhat hozzá az identitásképzéshez, és milyen pedagógiai lehetőségek rejlenek benne? A következőkben berlini példákon keresztül a használók bevonásának lehetséges módjait és formáit tekintem át…

Alternatív városmegújítási törekvések Berlinben

Ha Berlinre tekintünk, egy nyüzsgő nagyváros képe tárul elénk, melyet mára sokkal inkább az élettel teli városi terek és azok egyedi használata határoz meg, mint a kiemelkedő városépítészeti karakter vagy az építészeti teljesítmények.

A művészet mint eszköz Berlinben

A hat betűből álló szó – mely Németország fővárosát jelöli, s egy kulturális sikertörténet modelljét – különféle asszociációkat hív elő, melyeknek meghatározó eleme a történelmi múlt rétegeiként a képzetekre rakódott kép szétszakítottságról, meghurcolásról, tettekről és tettesekről, emlékezetről s megújulásról.