• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Alternatív városmegújítási törekvések Berlinben

  Deigner Ágnes

  Alternatív városmegújítási törekvések Berlinben

  „Ez a város arra van kárhoztatva, hogy mindig úton legyen, de sohase jusson el önmagához.”  Karl Scheffler

  A Boxhagener Platz környéke, 2011

  Ha Berlinre tekintünk, egy nyüzsgő nagyváros képe tárul elénk, melyet mára sokkal inkább az élettel teli városi terek és  azok egyedi használata határoz meg, mint a kiemelkedő városépítészeti karakter vagy az építészeti teljesítmények.

  Az újjászülető főváros még keresi a helyét az országon belül és ezzel párhuzamosan az európai metropoliszok között. A háborús sebek, az azt követő megosztottság, a fizikai, gazdasági és szociális hátrányok után Berlin újszerű megoldásokat keresve igyekszik megfogalmazni magát. A hiányos szerkezetű, szétaprózódott város az egyesítés utáni nagy építkezési boom, az azt követő gazdasági válságok (1995, 2008) és a közben lejátszódó spontán folyamatok hatására a 90-es évek végétől fokozatos stratégiaváltásba kezdett, amely 2007-re érte el fordulópontját. Az elsődlegesen a városszövetet és  annak gyors, koherens regenerációját szem előtt tartó várostervezési gyakorlat egyre inkább az alternatív területhasználaton alapuló módszerek felé fordult.
  A rengeteg üres területet globálisan kezelni képtelen fejlesztési elképzelések helyett a várostervezők inkább a lokálisan, egy adott vagy több konkrét területre koncentráló, környezetbe ágyazott megoldásokat keresték, a lakosság lehető legnagyobb mértékű bevonásával. Sok esetben ezzel igyekeztek enyhíteni a kialakult szociális problémákat, vagy a  befektetők számára hosszú távon vonzóvá tenni a fejlesztésre váró területeket. A projektek már több esetben segítettek  megalapozni a későbbi funkcionális használatot és karaktert. A stagnáló piaci helyzet miatt ideáramlott kreatív  szakemberekben és designerekben pedig a város felfedezte a volt ipari területek új gazdasági potenciálját, és mára az  amszterdami,2 illetve bázeli3 gyakorlathoz hasonlóan különféle lehetőségeket biztosít kezdő vállalkozásaik beindításához. Az anyagi támogatáson túl segítséget nyújt a hivatalos engedélyek megszerzéséhez, vagy a hálózatokba,  képviseleti szervezetekbe való tömörüléshez. Berlin igyekszik egyfajta „open source”-ot, szabad információáramlást  biztosítani, amely segíti a résztvevőket ötleteik megvalósításában és a szükséges információkhoz való hozzáférésben.  Ezt a számtalan kiadvány, konferencia és szóróanyag mellett elsősorban a város által üzemeltetett, állandóan naprakész webes felületek biztosítják.