• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Kánonváltás

  Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának konferenciája

  2021. december 9-10.

  Helyszín: A Magyar Művészeti Akadémia Irodaháza

  (1062 Budapest, Andrássy út 101.)

  A legkülönbözőbb művészeti ágakban dolgozó szakemberekként egybevágó tapasztalatunk, hogy a jelenkori magyar művészeti kánon nem szakmai konszenzus, hanem egy hatalmi konstrukció végeredménye, a késő-kádárizmusból megörökölt szemléletmód és esztétika terméke, amely egy szűk, a kádári rendszerben megszerzett privilégiumait átörökítő elitnek az egész hazai művészeti szcénára ráerőszakolt diktátuma.

  Mivel őszintén tartunk a hazai kultúra jelentős értékeinek és sokszínűségének elvesztésétől, első lépésként egy konferencia keretén belül a nemzetközileg is erősen megkérdőjeleződött posztmodern kánon elméleti premisszáinak megvitatására, az azon kívül eső művészeti jelenségek bemutatására és a hazai posztkommunista kánon problémáinak tényszerű feltárására teszünk kísérletet.

  A konferencia központi kérdése, hogy történt-e kánonváltás a ’89-es politikai változást követően a magyar kultúrában, a különböző művészeti ágakban, vagy lényegében a késői Kádár-rendszer értékrendje és az azt biztosító hatalmi-intézményi rendszer öröklődött tovább. Ha nem történt változás, miért nem? Egyáltalán kell-e, indokolt-e új vagy más kánon, van-e empirikus alapja, magyarán létrejött-e egy olyan, az uralkodó kánonba nem illeszkedő, vagy azon kívül rekesztett művészet, amely új kánon vagy kánonok létrejöttét igényli?

  A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. A programra regisztrálni ide kattintva lehet:

  https://forms.gle/9DLmwLzwJhLXPNqeA

  Az élő közvetítést nyomon követni az MMA hivatalos honlapján (www.mma.hu) keresztül,

  illetve közvetlenül ezekre a linkekre kattintva lehet:

  december 9. 10:00 (1. rész): https://vimeo.com/652389080

  december 9. 14:00 (2. rész): https://vimeo.com/652390211

  december 10. 10:00 (1. rész): https://vimeo.com/652390472

  december 10. 14:00 (2. rész): https://vimeo.com/652390611

  Az előadóknak kérdést feltenni ezen az e-mail-címen lehet: kanonvaltas@gmail.com