• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • A biodinamikus kert- és mezőgazdálkodásról

    Mezei Mihály

    A mozgalom Rudolf Steiner 1924-ben, Koberwitzben (ma Lengyelország) tartott előadás sorozatával indult és először  Németországban, majd Ausztriában és Svájcban terjedt el. Az azóta eltelt 85 év során a világ számos országában tértek át  a gazdálkodók erre a művelési módra.

    Az elnevezés érthető: a biodinamikus gazda munkája biológiai, mert élőlényekkel dolgozik (bios = élet), és dinamikus, mert tudatosan ápolja az életfolyamatokat generáló erőket (dyn = erő-jellegű). A gazdálkodás alapgondolata, hogy a mezőgazdasági üzem a termőtalaj, a növényzet, az állatok életfolyamatainak egymásra hangolásával jöjjön létre és egy  lehetőség szerint zárt, szerves egységgé formálódjon a vele együtt élő, a gazdálkodó emberrel. A biodinamikus gazdálkodás megfelel az ökológiai gazdálkodás nemzetközileg elfogadott előírásainak, de ezen felül gyógyító preparátumokat is használ és az élet földi és kozmikus ritmusainak hatásait is igyekszik tudatosan kihasználni. A biodinamikusan termesztett és feldolgozott élelmiszerek nemzetközi védjegye a DEMETER. A márka elnyerésének alapfeltétele, hogy a termelést és feldolgozást a Demeter International Irányelvei szerint kell végezni. Az Irányelvek  egy belső megegyezés eredményeként jött létre, melynek alapján minden biodinamikus mezőgazdasági és feldolgozó üzem kifelé a külvilág felé megmutatkozik, mikor termékeit a DEMETER védjeggyel a piacra viszi. Demeter minősítés nélkül is lehetséges biodinamikus gazdálkodás. E sorok írója szerint elsődleges fontosságú a biodinamikus munka megkezdése, és ezt követi, ezt követheti a Demeter minősítés elnyerése. Jelenleg a Demeter International 16 tagszervezettel rendelkezik, Európa, Amerika, Afrika és Új-Zéland országaiban. A Demeter International több mint 4.500 Demeter gazdaságot képvisel, közel 150.000 hektár területtel, több mint 40 országban. A biodinamikus gazdálkodást végzők és valamennyi, biodinamikus és Demeter szervezet szellemi kötödését tekintve, de számos esetben szervezeti téren is szoros kapcsolatban áll a Goetheanum Szellemtudományi Főiskola (Dornach, Svájc) Mezőgazdasági Szekciójával.