• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • A történeti települési táj identitás-rétegei

    Meggyesi Tamás

    A történeti települési táj identitás-rétegei

    A műemlékek és a történelmi városrészek jelentősége nem csak az, hogy emlékeztetnek a múltra, vagy hogy szépek és mívesek, vagy hogy letűnt kultúrák testamentumai, és hogy mint ilyenek értékesek, hanem az is, sőt. talán elsősorban az, hogy szembesítenek egy olyan humán értékrenddel, amitől mai korunk egyre csak távolodik. Ebben az értékrendben az ember még a mindenséghez mérte magát, még közvetlen kapcsolatban állt a földdel, az éggel, az emberekkel és az istenekkel. És ha ezt a teljességet talán soha nem is fogjuk már elérni, de legalább figyelmeztetnek, hogy ez az értékrend emberi és személyes mivoltunk elidegeníthetetlen része, aminek pusztítása kulturális genocídium a fejlődésnek álcázott gazdasági érdekek oltárán.