• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Amatőr és úttörő

    Malina János

    Simon Stevin (1548 k.–1620) zeneelmélete

    Simon Stevin (Brügge, 1548 vagy 1549 – Hága vagy Leiden, 1620) egyike volt kora legsokoldalúbb szellemeinek.  Tizenegy könyvet írt olyan különböző kérdésekről, mint a könyvelés, a kamattáblázatok, a matematika (ezen belül a  trigonometria, a geometria, a számelmélet, az aritmetika és az algebra), a mechanika, a csillagászat, az építészet, a földrajz, a navigáció, a haditechnika és a politika.

    A matematikai gondolkodás fejlődéséhez elsősorban azzal járult hozzá, hogy egyen-értékűnek ismerte el az összes valós számot, az irracionális és a negatív számokkal együtt. Ez a szemlélete bizonyára összefüggött azzal, hogy „újrafeltalálta” a tizedestörteket, amelyeket kínai és arab matematikusok vezettek be jóval korábban, Európában azonban az ő De Thiende (A tized) című brosúrájának köszönhetően terjedtek el széles körben és villámgyorsan. További jelentős  eredményei közé tartozik egy közelítő eljárás akárhányadfokú algebrai egyenletek gyökeinek megkeresésére; már Galilei előtt kísérletezett különböző méretű ólomsúlyokkal, hogy megállapítsa, azonos gyorsasággal esnek-e le; az  erőháromszögekre vonatkozó tétele a statikának adott lendületet; korrektül fogalmazta meg a virtuális elmozdulások tételét; és felismerte a hidrosztatikai paradoxont.