• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Az észleletek váltakozásából kialakuló építészeti élmény

  Tadao Ando St. Louis-i galéria épületében
  Szöveg: Losonczi Anna

  Az írás olyan épületekről szól, ahol az időbeliség kulcsszerepet kap, mert a téregyüttes hatása az épület időben elhúzódófelderítésével teljesedik ki. A mozgás és a többszöri látogatás során tapasztaljuk meg az épület különböző olvasatait időbeli és térbeli kontextustól függően. Ez a jelenségnem tapasztalható bármely épület esetén, de vannak olyan fizikai faktorok, melyek ezt az észleletbeli váltakozást és a különböző észleletek egymásra rétegződését előidézhetik.
  Az észleletek váltakozásából kialakuló építészeti élmény tervezhető,izgalmas építész tervezői feladat.

  Épületválasztás tervezői és kutatói megfontolások mentén

  A minimalista építészetre jellemző letisztult formák és felületszerű díszítésteret enged a tériségben rejlő kísérletezésnek. Tadao Ando munkássága különösen izgalmas ebből a szempontból, a térészlelés, térértelmezés folyamatait jól lehet vizsgálni az épületek belső tereiben. Tadao Ando Pulitzer Foundation for the Arts épületét az Atlantai Georgia Institute of Technology építész karán végzett kutatásunkhoz választottam, amikor a térészlelés, térértelmezés változásának jelenségét szerettük volna felderíteni és mérni. Olyan tanulmányozható épületre volt szükség, mely formailag minél egyszerűbb, jelentésrétegeiben minél összetettebb. Az észleletek gazdagságát szerettük volna mérni, a mérést viszont az egyszerű formai kialakítás könnyíti meg. Olyan térre voltszükség, melynek kialakításában jól elkülönülő, kevés számú építészeti elem játszik szerepet, és az azok közötti téri és pszichológiai viszonyok váltják ki az építészeti élményt.
  A TadaoAndo épület egyszerű vonalvezetésű, letisztult terei egyszerre kedvezőek a térélmény intuitív tanulmányozására és az azt vizsgálótudományos kísérletek felállítására is.A jól elkülöníthető elemeket a tudományos kísérletben jól lehet számolni,egyértelmű a rájuk való szóbeli hivatkozás a kísérleti személyek részéről, és könnyen meg lehet vizsgálni a tér egyes elemeinek szerepét a teljes tér észlelésében, ha azokat egyesével változtatjuk. A virtuálisan módosított térrel újra elvégezhető a kísérlet, és az eredmények összehasonlíthatóak.