• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • „Fejlődő kertváros”

    A helyi központrendszer változásai Budapest XVI. kerületében

    Szöveg: Losonczy Anna Kornélia, Benkő Melinda, Orbán Annamária

    Budapest XVI. kerületét az 1950-es városbővítéskor hozták létre négy település – Cinkota, Rákosszentmihály, Sashalom és Mátyásföld – összevonásával, melyek az eltérő növekedési pályákból adódóan nagyon különböző fejlettségi szinten álltak, és a mai napig őrzik önálló identitásukat. A rendszerváltás után a XVI. kerület az örökölt széttagoltság ellenére az elővárosi zóna legmagasabb presztízsű kerületévé tudott válni. A mértékadó vélemények szerint a siker titka a címben idézett mottóban is leképeződő várospolitika, amely a településrendezés terén a beépítési paraméterek szigorú korlátozásában nyilvánul meg, a településfejlesztés terén pedig a helyi intézményi hálózat fejlesztését takarja, ami a gyakorlatban egy differenciált központrendszer kialakítását jelenti. Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy a helyi központrendszer koncepciója milyen történeti előzményeken és milyen településfejlesztési elveken alapszik, és milyen irányban folytatódhat a megvalósítás.