• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Kalkulálható és kalkulálhatatlan

  Építészeti gondolat és reprezentáció

  Szöveg és ábrák: Bognár Melinda

  Az építészeti tervezést nem csak az alkotói szándék, de az eszközként használt médium is befolyásolja. A rendelkezésre álló eszköztár meghatározza, korlátozza és irányítja a terv alakulását. Nincs gondolat forma nélkül, mely forma lehet lingvisztikai, vizuális, vagy akár algoritmikus. Az építészeti tervezés folyamatában fokozatosan bekövetkezett digitális eszközváltás a gondolat és az építészeti reprezentáció kapcsolatának viszonyát is lépésről lépésre átírta. Ezen változás vizsgálatához a koncepció, a kommunikáció és az alkotás hármas egysége, valamint a gyártási korszakok mátrixa adja a következő tanulmány keretrendszerét.
  Az írás célja, hogy történeti áttekintés során átfogó képet adjon arról, hogy a digitális médiumok megjelenése hogyan írta át az építészeti tervezés logikáját. A változás szemléletes megjelenítését diagramok segítik a három – Mario Carpo által definiált – korszakon keresztül. Így bemutatom, hogy a használt eszközöknek köszönhetően hogyan válik a tervezés egyre kiszámíthatóbbá, s a végeredmény túldefiniálttá, valamint az egykor kalkulálhatatlan tényezők kalkulálhatóvá és megjósolhatóvá.
  A technológiai forradalmak hatása az építészeti alkotásra vitathatatlan, közvetve vagy közvetlenül meghatározzák a rendelkezésre álló anyagokat, a kommunikáció formáját és a szociális tényezőket egyaránt, ezáltal befolyásolva a tervezés három vitruviusi pillérét. Az adott építőanyagok hatással vannak a gyártás módjára, amely később meghatározza az épület tartósságát. A kommunikáció módja meghatározza a tervezési eszközöket, melyek kihatnak a tervre, így a végeredmény megjelenésére is. S a korszak eseményei a társadalmi felépítésen keresztül a kész alkotás használatát is befolyásolják, s ekképpen annak hasznosságát.
  A tervezési folyamat során használt médium irányítja a tervezés menetét, a használt fogalomkört és a gondolkodási rendszert is. Az új eszközök alkalmazása új használati logikát generál, ám az átmenet gyakran nem egyértelmű, és az új elemek bevezetése még hosszú ideig a korábbi rendszer logikáját követi. Ezért fontos megvizsgálni a digitális paradigmaváltás mentetét, hogy lássuk, az építészet mely területein milyen elementáris változást indukál.