Köztér, demokrácia és kulturális sokszínűség

Udvarhelyi Éva Tessza

Köztér, demokrácia és kulturális sokszínűség
Az Egyesül Államok társadalomtudományi szakirodalmának kritikai összefoglalója a jó közterekről

New York, Christopher Street, forrás: Project for Public Spaces

Az alábbi írás célja, hogy összefoglalja az Egyesült Államokban az elmúlt néhány évtizedben a városi közterek jelentéséről, jelentőségéről és megfelelő kialakításáról született társadalomtudományos munkák egy részét. Az írás a köztér meghatározásának nehézségeivel és néhány definíciós kísérlettel kezdődik, majd rövid áttekintést ad a közterek formáinak és funkcióinak nyugati országokra jellemző történetéről. Ezután, a jó közterekről kialakított elméleti és gyakorlati elképzeléseket veszi sorra, különös tekintettel azokra, melyek a közteret a közszféra térbeli kifejeződésének tekintik. A cikket néhány olyan észak-amerikai és magyarországi köztér példája zárja, amelyek megfelelnek a sikeres közterekről korábban felállított értékrendnek.