• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Pécs előtt

    Csete György pályájának elfeledett évtizede: 1961–1970

    Szöveg: Haba Péter
    Fotók: Csete Alapítvány

    A Csete György életművét méltató írások szinte kivétel nélkül az 1970 körül formálódó Pécs-csoport tagjaival megvalósított tervekkel kezdődnek. A szerzők könnyedén átlépnek azon a közel tíz éven, melyet Csete György a műegyetemi diploma megszerzése (1961) és a Baranya Megyei Tervező Vállalatnál elnyert állása (1970) között töltött el az Érc- és Ásványbányászati Tervezőiroda építészeként, elsősorban különféle ásványfeldolgozó üzemek, illetve a hozzájuk kapcsolódó kisebb középületek, szociális létesítmények, lakóházak tervezésével. Ezeket az épületeket a szaksajtó nem publikálta, mint ahogy Csete György maga sem hangsúlyozta az 1960-as évekbeli alkotói periódusát, talán azért, mert a későbbi, nagy hatású munkák, illetve idősebb kori alkotói önképe, attitűdje szempontjából már nem találta alapvető jelentőségűnek, vagy mert e munkák modernizmusa sok év távlatából túlságosan idegennek tűnt, távolinak az organikus építészet elveitől. Érthető tehát, hogy Csete György méltatói sem fordítottak figyelmet erre az időszakra, s tíz munkája lassanként teljesen homályba borult. Mindazonáltal Csete György nem hagyta elveszni fiatalkori munkáit: hagyatékában mindmáig számos olyan tervet és megvalósult épületeket rögzítő fotódokumentációt találunk, melyek tudományos kutatása immár elengedhetetlennek bizonyul a Csete György-életmű komplex megismeréséhez, pontos építészettörténeti helyének megállapításához. Már a hagyaték előzetes – a mélyebb elemzést megalapozó – áttekintése során kibontakozik a kutató előtt egy meglepően sok irányba tartó, gazdag pályakezdő évtized, egy sajátos útkereső periódus, amely ugyan számos elemében merőben eltér mindattól, ami Csete György építészetét az 1970 körüli időszaktól kezdve jellemezte, számos aspektusában mégis előrevetítette azt. A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy egyfajta kutatási vázlatként áttekintse és az életmű egészének összefüggésrendszerében értelmezze e hagyatéki szekció legjelentősebbnek tűnő műveit.