• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Radikális mértéktartás

    Pierre Chabard: Utilitas, Firmitas, Austeritas

    Szöveg: Váncza Márk

    A recenzió tárgya napjaink egyik meghatározó építészetelméleti folyóiratában, a Cynthia Davidson alapította Log Magazine geometriával foglalkozó tematikus számában jelent meg (Log Magazine No. 43, 2018 Summer). Szerzője Pierre Chabard francia építész és teoretikus, a Criticat elméleti folyóirat alapítója és szerkesztője. A 2008-as gazdasági válság után új esztétikai és morális elvek váltak egyre fontosabbá az építészeti diskurzusban, amire a tanulmány címe is utal. A vitruviusi hármas (firmitas, utilitas, venustas) utolsó fogalmát az austeritas szóra cserélve a cikkíró arra utal, hogy az öncélú szépség helyett a mértékletesség vált fontossá. Ma a szakma legelismertebb művelői már nem a sztárok, hanem a kevesebb építés ethoszában alkotó kisebb építészirodák. Az egyszerűség és mértéktartás azonban stilisztikai megközelítéssé vált, kiüresítve a fogalom eredeti jelentését, leszűkítve a szakma formai eszköztárát. Chabard tanulmányának legérdekesebb részében az építész szakma jelenkori hatóerejének lehetőségeivel foglalkozik. Ennek két irányát látja kirajzolódni: az aktivista irányban az építész a fejlett országok bűntudatából táplált segítségkultúra támogatójaként, a globális felelősségvállalás örve alatt szociális, környezettudatos építészetet művel. A másik irányt az autonomista építészet képviseli, ami egyfajta visszavonulást jelent a szakma belső törvényszerűségeinek feltérképezésére és radikális újraértelmezésére.