• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Színtiszta építészet?

  Befejezhetetlen beszámoló

  Szöveg: Ronny Hardliz

  A JUST ARCHITECTURE? címet viselő kutatási projekt szerves részét képezi a luzerni Alkalmazott Tudományok és Művészetek Egyeteme (LUASA) CreaLabjának interdiszciplináris tematikájának (2012).
  A Creative Living Lab (Alkotó Létezés Laboratóriuma) olyan összefüggéseket kutat, hoz létre és fejleszt, amelyek támogatóan hatnak a kreatív gondolkodásra és tevékenységre. Miközben ez a kutatás általában a folyamatokra és interperszonális viszonyokra irányul, a mi projektünk az ilyen folyamatok kölcsönhatását vizsgálja a konkrét fizikai térrel, amelyben végbemennek, valamint az anyaggal, amely e teret alkotja, s ily módon elemezzük a tér és a kreatív létezés összefüggését is.
  Csapatunk tagjai révén – Jacqueline Holzer a LUASA Üzleti Iskolájától, Alberto Alessi a LUASA Mérnöki és Építészeti Iskolájából s jómagam a LUASA Művészeti és Tervezői Iskolájától – olyan megfelelő, bár természetszerűleg tökéletlen interdiszciplináris alapot kínálunk az építészet tágabban értelmezett fogalmának feltérképezéséhez: eszerint elválaszthatatlan egymástól a térbeli építmény és az időbeli élet valamennyi létező formája. Ez az értelmezés túlmutat magán a ‘színtiszta’ építészeten – többet jelent, mint a tervezés és az építészetelmélet önálló tartománya. Ily módon a ‘színtiszta’ építészetet fizikai, társadalmi és mentális tér állandósult összefonódásaként fogjuk fel, hasonlóan a térbeliség kategóriáihoz, amelyekről Henri Lefèbvre (1991) megtermékenyítő hatású könyvében (The Production of Space) olvashatunk. Kutatásunk során igyekszünk meghaladni a tér egyetemes kategóriáit is az újmaterializmusnak azon elméleteire hagyatkozva, amelyeket például Jane Bennett (2009) fogalmazott meg, s amelyek értelmében többé már nem volna szabad különbséget tennünk az emberi és nem emberi tevékenységek között.
  A cím (Just Architecture) kifejezi a kérdéskör itt érzékeltetett sokrétűségét: Valóban színtisztán az építészetről van szó – vagy annál többről? És a francia architecture juste értelmében vett építészet-e ez, amely nemcsak precíz, közvetlen, egyszerű, adekvát, korrekt és kifogástalan, hanem törvényes, jogos, gazdaságos és ökologikus is?