• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Térképfejtés

    Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867-1918. TERC Kiadó, 2019.

    Szöveg: Meggyesi Tamás

    Többen vagyunk, akiket a térképek titokzatos világa már gyerekkorukban rabul ejtett. Talán annak idején a térképek is színesebbek, szebbek voltak, de elég a József-kori térképekre gondolni, amik a mai szemlélőt is elvarázsolhatják. Amikor pedig az ember alaptérképekkel találkozik, és fölfedezi saját háza, utcája, környezete kétdimenziós vetületét, sajátos biztonságérzés tölti el. A térkép nem csak a „tájékozódás” eszköze, hanem tértudatunk reprezentánsa is; vannak, akik ezért lettek építészek. Ez a varázs ejthette rabul Lovra Évát is, aki ugyan építőmérnök alapképzettségű, fiatal kora „életműveként” mégis egy fantasztikus vállalkozásba fogott: megvizsgált 70 várost az egykori Osztrák-Magyar monarchia területén, hogy térképeik alapján megfejtse sokszínűségük, és ugyanakkor feltűnő hasonlóságaik titkait. Ennek eredménye egy különös „tipológia”, miszerint alapvetően 9 várostípus különböztethető meg, amiken belül ismétlődő városalaprajzi „szövetminták” azonosíthatók.