Szépművészeti gondolatok

A Múzeum Café 2009/2010. december-januári száma több írásban is foglalkozik a Szépművészeti Múzeum tervezett bővítésével. Pro és kontra érvek, a tervezőkkel és a hivatali vezetőkkel készített interjúk, hosszabb-rövidebb vélemények szólnak a téma kapcsán városképről, Budapest jövőjéről. Ezekből az írásokból …

Az építészeti közélet délibábja: a nemzetközi tervpályázat

Rostás Zoltán

Az építészeti közélet délibábja: a nemzetközi tervpályázat

Sok gond és kevés munka jut manapság a magyar építésztervezőknek. Az építőipar folytatódó recessziója, a gazdasági visszaesés mögött az építészeti tervezési piac ugyan ilyen, vagy annak számait még inkább meghaladó …

Párhuzamos történetek

Bán András – Szegő György

Párhuzamos történetek – adalék
Szépművészeti Múzeum, Rombolás-létesülés

A Szépművészeti Múzeum aktuális történetéhez kívánkozik az a 2004-ben született kiállítási koncepció is, amely az – egyelőre fel nem újított – Román Csarnok „beépített történelmét” emelte ki. …

Városmakettek, építészeti kiállítások és a helyi politika

Polyák Levente

Városmakettek, építészeti kiállítások és a helyi politika

Az elmúlt időszakban a Műszaki Egyetem aulájában volt látható a hosszú ideje tartó elzártságából ébredő hatalmas Budapest-makett. Megtekintése mellett azon is el kellett gondolkodnunk, hogy hol helyeznénk el a makettet, …

Budapest városszövetének “díszei”

Benkő Melinda

Budapest városszövetének „díszei”

A Párizsi Magyar Intézetben 2010 márciusában a kortárs magyar építészet elmúlt 15 évét bemutató kiállítás kísérőrendezvénye volt Az újornamentika című konferencia. Az írás a szerzőnek erre az alkalomra összeállított francia nyelvű előadása alapján készült. …

Házak, emberek és fotók

Beliczay Zsuzsa

Házak, emberek és fotók – Steiermark, 2009 – díjazott épületek
Haus der Architektur, Graz, 2009. október 13 – november 1.

Stájerország építészeti díját kétévente osztják ki, a legutóbbi díjátadásra 2009 októberében került sor. A díjátadó mellett a …

Ferencváros üzenete

Pálinkás Edit

A városfejlesztés tanulságai a Ferencváros 200 éve című kötet alapján

Ferencváros 200 éve címmel gazdag dokumentum-anyagot, adattárat és izgalmas városfejlesztési elképzeléseket tartalmazó kötet jelent meg a Ráday Könyvesház gondozásában. A műfajilag nehezen besorolható kötet (várostörténet, fejlesztéspolitika, építészeti …

A futurizmus háza

Szilágyi Ákos

A futurizmus háza

A futurizmus eretneksége a fin du siécle szimbolista-szecessziós művészetvallásával szemben mindenekelőtt abban nyilvánult meg, hogy az élet (…) saját formáinak, saját esztétikai értékeinek nevében és jegyében tagadta az élettel szembeállított és ezáltal „öröknek” nyilvánított …

Az épület-tárgy intenzitása

Simon Mariann

Gondolatok a kompaktlemez kapcsán

Az ezredforduló informatikai technológiai fejlődése és a párhuzamos kulturális változások, a látvány társadalom térnyerése az a két ok, amely ma ismét felveti az építészet anyagtalanságának vagy épp anyagszerűségének, tárgyszerűségének kérdését. A buborékok, hajtogatott, …

Összetettség és ellentmondás az építészetelméletben

Kerékgyártó Béla

Moravánszky Ákos és M. Gyöngy Katalin építészetelméleti sorozatáról

A szerzők az első magyar kötet bevezetőjében hangsúlyozzák, hogy nyitott tárgyalásmódra: az építészeti gondolkodás fontos csomópontjainak kijelölésére, s rétegzettségének bemutatására törekednek. Az olvasót tájékoztatni, vezetni szeretnék, s egyben részvételre, …

Tanulás és kommunikáció

Kapy Jenő

A 21. századi iskolaépítészet kérdései

Nagy változások vannak jelen az építészetben világszerte a 20-21. század fordulóján. Divat paradigmaváltásról beszélni, és ennek a váltásnak a kibernetika és az anyagipar óriási felfutása mellett a társadalmi gondolkodásban is megjelenő okai …

Új épületek az új oktatáshoz

Vágó Krisztina

Kis ország nagy víziói: a modern dán iskolaépítészet az elmúlt évtizedben

Minden kultúrának megvan a saját oktatási módszere, de ezekről nem sokat tudunk. A lakóházak, villák tervezése globális trendeket követ: a modern villaépítészet ritkán kötődik helyhez és …