Változások és választások

Batta Imre

„Mert valamennyi igazság egymásból következik, és kölcsönös kötelék tartja őket össze.”
René Descartes

Weininger Andor: Mechanikus színpad − absztrakt revü, 1923 után / Ceruza, akvarell, papír, 29 x 36,1 cm / MNG Budapest F 87.5

A Bauhaus …

Üdülni a Duna közepén

Kollár Bence

A Luppa-szigeti nyaralótelep nyolcvan éve

A Luppa-sziget a Duna szentendrei ágában, Budakalász város magasságában elhelyezkedő kis sziget, nem messze a főváros közigazgatási határától. Hossza eléri a nyolcszáz métert, a szélessége nagyjából kétszáz méter a legszélesebb ponton. A …

A térképész tekintete

Hornyik Sándor

Kultúrakritikai geográfia ma Magyarországon

Navratil Judit: Jógagyár, 2010

Egykoron a térképész tudós volt, a földrajz tudományának művelője – legalábbis ezt sugallja Jan Vermeer van Delft méltán híres, allegorikus portréja a geográfusról.

Vermeer azonban nemcsak egy tudóst festett …

Űr és jelenlét

Wettstein Domonkos

Építészeti kísérletek a berlini Topographie des Terrors területén

Fotó: Wettstein Domonkos

Az egykori nemzetiszocialista uralkodó negyed közelmúltbeli átalakulása szorosan összefügg az úgynevezett „Vergangenheitsbewältigunggal”, a német történelem tudatos feldolgozásával. A hely bemutatásáról hosszas vita alakult ki; hogyan értelmezzék …

Nem fantáziára, hanem imaginációra van szükség

Ertsey Attila

Sok emlékezést olvasunk Makovecz mesterről, távozása érthetően mindenkit érint érzelmileg. A bánaton azonban itt az ideje felülemelkedni, hiszen amit létrehozott, az egy megnyitott ösvény, mely feladatot jelent.

Dobogókő, Villa Salvere, 2011– Tervek: Makovecz Imre

Közvetlen jelenléte nélkül …

A Feltámadás

Hidvégi Máté – Szalay Ákos

Makovecz Imre terve a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend budapesti templomába

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjai 2005 nyarán felkeresték Makovecz Imrét azzal a kéréssel, hogy készítsen egy alkotást a budapesti Hermina kápolna Szent Sír …

Szimbólumok az építészetben

Vásárhelyi Márta

„Szimbólumrendszereit az ember a káosz
hatalmas és idegen erőivel szemben építette fel.”
Peter L. Berger

Goya: A háború borzalmai

Tanulmányom alaphipotézise szerint a minket körülölelő szimbolikus kozmosz megteremtése elsősorban az öntudatra ébredt ember azon felismeréséből fakad, hogy …

Több mint építészet

Anthony Tischhauser

Makovecz Imre világának hátteréről

Szekszárd, Sió csárda

„1966-ban azt írta egy építész az éppen elkészült szekszárdi Sió Csárdáról, hogy a népies stílus új-művészeti ágához  tartozik. Azóta mindenki azt gondolja, hogy magyar-népies építészetet folytatok, mert náddal fedtem a …

Lechner és Makovecz

Lázár Antal

Sevilla (Spanyolország), Világkiállítás, Magyar pavilon

A két óriási egyéniség talán koruk legnagyobbjai voltak. 100 év választotta el őket, de gondolatviláguk, céljaik közösek voltak, pedig egymást személyesen nem ismerhették. Mindketten megszállottak voltak és elveikből nem engedtek. Lechner Budapesten …

20. századi művészeti törekvések a világ egységének érzékeltetésére

Kapy Jenő

Schmitt Jenő Henrik művészet vallása és az „Új Atlantisz felé” csoport

Sáros László pályaműve a velencei kiállításon, 2000

A Teozófiai Társaság müncheni, 1907 Pünkösd ünnepén megtartott kongresszusa a jelenlévők és a kortársak számára azért vált fontos eseménnyé, …

A biodinamikus kert- és mezőgazdálkodásról

Mezei Mihály

A mozgalom Rudolf Steiner 1924-ben, Koberwitzben (ma Lengyelország) tartott előadás sorozatával indult és először  Németországban, majd Ausztriában és Svájcban terjedt el. Az azóta eltelt 85 év során a világ számos országában tértek át  a gazdálkodók erre a …

A humusz-preparátumról

Mezei Ottóné

„Közvetlenül a földet kell élettel áthatni, s ez nem lehetséges mineralizálás útján; ezt csak szerves úton érhetjük el, úgy, ha a szerves anyagot olyan állapotba hozzuk, hogy az magára a szilárd földszerűre tud organizálóan hatni…” (Rudolf Steiner: …