• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A 90 éves Zalaváry

  Zalaváry Lajos hosszú szakmai pályafutásának egyes korszakait rendre emblematikussá vált épületek fémjelzik. Az építészeti sajtó azonban mind közül talán leggyakrabban az 1960–1963 között épült jászberényi tisztasági fürdőt méltatja. Nem véletlenül: az épület ma is átütő erejű, még ha más értelemben is, mint felépülése idején.

  Jászberényi fürdőépület, 1958, Magyar Építőművészet Fotóarchívuma

  Jászberényi fürdőépület, 1958, Magyar Építőművészet Fotóarchívuma

  A helyi paraszti építmények világából merített formákat az akkori legfrissebb szerkezeti megoldásokkal összekapcsoló épület a korai Kádár-korszak építészetének azt a sajátos tendenciáját testesítette meg, mely a lokalitások – a régi falvak építőhagyományait őrző épületek, településszerkezetek – iránti érzékenység és a technikai fejlődésben rejlő humanitás közötti szintézis lehetőségét kereste. A jászberényi fürdő azonban már a szakmában jól ismert, Ybl Miklós-díjas építész munkája volt, egy olyan építészé, aki a korai pályakezdő évek szakmai tapasztalatait az építészet számára is sok feszültséggel terhes 1950-es években szerezte.
  Zalaváry Lajos 1942-ben kezdte tanulmányait a BME-n. Farkasdy Zoltánnal, Jánossy Györggyel, Mikolás Tiborral és még sok más jelentős építésszel együtt ő is azon hallgatók közé tartozott, akik az egyetem szervezésében Dániában folytathatták tanulmányaikat. Ahogy társaira, úgy rá is mély hatást gyakorolt a skandináv modernizmus, Erik Gunnar Asplund, Aarne Jacobsen, Sigurd Lewerentz és mások építészete. Ez az építészgeneráció még évtizedekkel később is „beoltotta” a magyar építészetbe a skandináv anyag- és formaérzékenységet, az egyszerre racionális és organikus gondolkodást.
  A hazatérését követő időszakban, 1946 után Kismarthy-Lechner Jenő, Virág Pál és Rácz György magánirodájában dolgozott, majd az építész szakma intézményrendszerének 1948-1949-től lezajló radikális átszervezése, államosítása során a Középülettervező Iroda (a későbbi KÖZTI) Janáky István vezette műteremébe került – itt 1965-ben ő vette át Janáky helyét. Zalaváry Lajos a KÖZTI meghatározó személyisége lett, nemcsak az említett műteremvezetői tevékenysége révén: 1970 és 1990 között a vállalat főépítészeként dolgozott.

  Jászberényi fürdőépület, 1958, Magyar Építőművészet Fotóarchívuma

  Jászberényi fürdőépület, 1958, Magyar Építőművészet Fotóarchívuma

  A KÖZTI-nél töltött első éveket nagyszabású feladat határozta meg: Zalaváry részt vett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem épületegyüttesének tervezésében. E sokat vitatott, több tervezési fázison át zajló munka kapcsán végigélte a szocialista realizmus kikényszerítése által okozott szakmai-szellemi konfliktusokat. Zalaváry azonban az 1950-es évek közepén bekövetkező ideológiai enyhülésre gyorsan reagált – ekkori munkái már a hazai modern építészet hagyományaihoz való visszatérésről vallanak. Ezek közé tartozik az óbudai Zsigmond téren álló lakóház (1954-1958) vagy a Csillagtelep néven ismert csepeli lakótelep beépítési terve (1954-58) és a hozzátartozó középületek. Ez utóbbi szerkezetében a korábbi évekre jellemző keretes rendszerű, szocreál beépítéseivel ellentétben laza csoportfűzés, a házak ritmikus, de tiszta geometriai logikát követő elrendezése jelenik meg. (E két munkájáért kapta első Ybl-díját.) A 1960-as évek elejétől, a jászberényi fürdő építésének időszakától kezdődően a budavári foghíjbeépítések különös figyelmet igénylő munkát jelentettek számára: az érzékeny műemléki környezet és az új funkcionális, formai és szerkezeti igényei közötti egyensúly megteremtése ekkoriban hosszú építészeti viták tárgya volt. Az évtized során azonban egészen más jellegű megbízásokkal is foglalkozott: a budapesti Nagyothallók Állami Intézete 1963-65-ban (e munkájáért és a fürdőért együttesen kapta második Ybl-díját 1966-ban), a Budapesti Műszaki Egyetem kollégiuma és étterme 1967-ben épült. Az 1980 körüli időszak egyik legérdekesebb formálású épülete a veszprémi Úttörő Ifjúsági Ház.
  Az 1960-as évek végétől a közelmúltig több, Budapest városképét jelentősen meghatározó helyen építendő mű tervezésére kapott megbízást. A Hotel Atrium-Hyatt a pesti Duna-korzó egyik meghatározó, monumentális eleme (1979–1982). Már az 1990-es elején épült a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán az East-West Center, mely a pesti eklektikára jellemző tömegformák és a könnyű üvegfalak párosításával igyekszik reprezentatív hatást elérni. E posztmodern jellegű komponálásmód más munkáin is megjelenik, főképp a gödöllői Biotechnológiai Kutatóközpont épületén (1990). További megvalósult épületei a feldebrői iskola (1952), a gyöngyösi Vásártéri lakótelep (1954-1958), a budapesti Erzsébetvárosi kórház (Csontos Csabával, Dobozy Miklóssal, 1964), a miskolci Sportcsarnok (1971), a
  keszthelyi Festetics-kastély „György-szárnyainak” helyreállítása (Csontos Csabával, Dobozy Miklóssal, Detre Villővel, 1986), valamint a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár (2000–2001).

  Életműve és a magyar építészetre gyakorolt egyedülálló hatásának felidézésével ezúton gratulálunk a mesternek!