• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Androuet du Cerceau 1520-1586

  A francia stílusú építészet megalkotója?

  Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Párizs,  2010. február 10 – május 9.

  Architecture fantastique. Chantilly, Musée Condé, RMN

  Jacques Androuet du Cerceau grafikai hagyatékából rendezett kiállításon a látogató elmerülhet a valós vagy képzelt világ részleteiben, a rajzolt épületek és szobrok költői fantáziavilágában.
  Multimédia, interaktív oktatási eszközök, valamint a legértékesebb eredeti dokumentumok megtekintésével együtt válik lehetővé Cerceau művei evolúciójának megértése, amely “francia stílusú építőművészetét” fő művéig, az 1576 és 1579 között megjelent első építészeti antológiáig: “Les plus excellents bâtiments de France” (A legszebb épületek Franciaországban) követi nyomon.
  Ez az első alkalom, hogy az az öt rajz, amelyeken ez a munka alapul – és amelyeket a British Museum adott kölcsön – bemutatásra került Franciaországban, a Valois-háznak, Cerceau fő támogatójának ajánlott nyomatokkal együtt.
  Az építészetet és a monumentális dekorációt azonban nem lehet megfelelő kontextus nélkül értelmezni. Ez magyarázza, hogy a 19. században készült, Viollet-le-Duc által elvárt múzeumi projekt lényegét megalapozó, ma a Musée des Monuments français-hez tartozó díszítőelemek is kiállításra kerültek. Mindez lehetővé teszi, hogy a nyilvánosság három dimenzióban fedezze fel a virtuozitást és elegáns építészeti és dekorációs elemeket a legszebb francia reneszánsz kastélyokon: Chambord, Écouen, Gaillon, Blois, stb. Annak érdekében, hogy ezt még egyértelműbb legyen, számos történelmi makett is kiállításra került, köztük a mára már eltűnt kastély, a Bury, a modernitás 16. századi kezdetének példája; Chambord, és a talán még különlegesebb Catherine de Medici kert.
  Mivel a lerombolt palota újjáépítése körüli viták továbbra is megosztják a szakembereket, a médiát és a közvéleményt, a Cité de l’Architecture & du Patrimoine úgy döntött, hogy Androuet du Cerceau rajzai  és fejlesztései révén létrehozza a Tuilleriák reneszánsz kertjének modelljét. Ez a látványos makett 1:72 arányban alkotja újra a Bullant-pavilont és a Jacques Androuet du Cerceau fiának (Jacques II) tulajdonított pavilont. Feltételezhető, hogy ő volt az építésze a Louvre Vízparti Galériájának (Grande galerie du bord de l’eau). A kapcsolat a két palota között a makett segítségével jobban érthető. A modell közel négy méter hosszú, kiemeli a régóta meglévő díszítő motívumok részleteit, a Louvre Lescot féle udvarával (Cour Carrée) együtt. 3D filmen a további fejlődést is követhető, egészen addig, hogy milyen volt a palota III. Napoleon korában.
  A kiállítás Du Cerceau hallatlanul mai rajzi gondolkodásának bemutatása, hozzá leszármazottainak, saját gyermekeinek és unokáinak rajzaival egészen a 19. századig fogja össze, az alkotók saját forrásokból vagy a világuk inspirációból származó műveik szimbolikus felidézését.

  Antique imaginaire. Montréal, Centre canadien d'architecture

  Paris, Bibliothèque de l'INHA, Jacques Doucet gyűjtemény

  Palais des Tuileries, Aristéas, 2009

  Androuet du Cerceau 1520-1586

  The inventor of french style architecture ?

  Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Paris, 10. 02. – 09. 03. 2010.

  Architecture fantastique. Chantilly, Musée Condé, RMN

  The work left behind by Jacques Androuet du Cerceau being essentially graphic – collections of engravings, drawings and prints – the principle that was adopted was to create an «immersive» museography that plunges the visitor into the world of real or imaginary architecture, sculptures and poetic fantasies drawn by Androuet du Cerceau.

  Multimedia, interactive and educational devices, with the most precious original documents on view, will enable the visitor to understand the evolution of his work, which celebrates «the art of building in the French style» culminating in his major work, the first anthology of architecture, published between 1576 and 1579 : « Les plus excellents bâtiments de France » (The Finest Buildings in France).

  For the first time, five drawings, upon which this work is based and which have been lent by the British Museum, will be exhibited in France, as well as some copies dedicated to the last of the House of Valois, who were his sponsors.

  However, the architecture and monumental decor cannot be properly understood without being put into context. This is why many mouldings made in the 19th century to give substance to the museum project that Viollet-le-Duc desired, and now belonging to the musée des Monuments français, will be exhibited. They will allow the public to discover, threedimensionally, the virtuosity and elegance of architectural and decorative items from the finest châteaux of the French Renaissance: Chambord, Écouen, Gaillon, Blois, etc.

  In order to make this even clearer, several historical mock-ups will be exhibited, including those of the now disappeared château of Bury, a model of modernity at the beginning of the 16th century, Chambord and, even more exceptionally, that of the Tuileries of Catherine de Médicis.

  Whereas discussions surrounding the reconstruction of the ruined palace continue to divide experts, the media and public opinion, the Cité de l’architecture & du patrimoine has decided to create a mock-up of the Tuileries of the Renaissance, from drawings and elevations produced by Androuet du Cerceau. This spectacular construction on a scale of 1:72 will also recreate the Bullant pavilion and the pavilions attributed to the son of Jacques Androuet du Cerceau, Jacques II, assumed to have been the architect of the Grande galerie du bord de l’eau (Waterside Gallery) at the Louvre. The connection between the two palaces will thus be better understood. This model, nearly four metres long, will highlight the detail of the ornamental motifs of what has long been, together with Lescot’s Cour Carrée (Square Courtyard) of the Louvre, a manifestation of French style architecture.

  A 3-D film, projected onto a huge screen, will also show subsequent developments of the palace up to how it was in the times of Napoleon III.

  The exhibition will be concluded with the symbolic evocation of the work of Du Cerceau’s descendants, using creations by his own children and grandchildren and all those who have, up until the 19th century, drawn their own sources of inspiration from his world.

  Antique imaginaire. Montréal, Centre canadien d'architecture

  Paris, Bibliothèque de l'INHA, collection Jacques Doucet

  Palais des Tuileries, Aristéas, 2009