• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Hild János-díj 2015

  XXI. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2015. április 24.

  Szöveg és fotók: MUT

  hild1

  A Magyar Urbanisztikai Társaság 1968 óta minden évben átadja az első budapesti városrendezési terv készítőjéről, Hild Jánosról elnevezett egyéni díjat az urbanisztika terén elért kimagasló elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismeréseként.
  Hild János-díj adományozható annak a természetes személynek, aki az urbanisztikai szemlélet érvényesítése terén, a területfejlesztésben, területrendezésben, a településfejlesztésben, településrendezésben, a települési értékek védelmében, a települések igazgatásában, üzemeltetésében kiemelkedő tudományos, tervező vagy gyakorlati szakmai eredményt ért el. 2015-ben Lantay Attila (Székesfehérvár főépítésze), Philipp Frigyes (Hatvan főépítésze) és Schneller István (a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész Karának Településépítészeti Tanszékének vezetője) érdemelték ki a rangos elismerést. Az alábbiakban a díjátadón elhangzott laudációkból olvashatnak részleteket.

  Lantay Attila sokéves építésztervezői tapasztalat nyomán területi, majd állami főépítészként bizonyította, hogy kiválóan igazodik el a település és területrendezés világában is, különös érzékkel átlátva a jogszabályi kapcsolatokat, előremutató észrevételekkel, javaslatokkal reagálva a felmerülő kérdésekre. Székesfehérvár főépítészeként jelenleg kezdeményező, előkészítő, alkotó szerep hárul rá. A településhez fűződő személyes kötődésére támaszkodva ötvözi saját elképzeléseit a nagy székesfehérvári elődök – Kotsis Iván, Schmidl Ferenc – szellemi hagyatékával, munkásságuk eredményeivel. A közelmúltban befejezte a város településrendezési eszközeinek régóta húzódó módosítási eljárásait, példaértékűen megalkotta és működteti a helyi településképi eljárások rendszerét, részt vesz a város fejlesztési terveinek elkészítésében, előkészíti és iránymutatásokkal segíti a város kiemelt beruházásait.
  Tevékenysége jó példája a városi főépítészek generációkon átívelő munkájának eredményes folytatására, és a mindenkori helyzethez való igazítására, amely egyben a múltból öröklött iránymutatássá válik a jövő generációk számára.

  Philipp Frigyes 1987-től végez példamutató főépítészi tevékenységet. Váci főépítészsége alatt a városfejlesztést érintő valamennyi koncepció készítésében közreműködött. Nagy hangsúlyt helyezett az épített környezet alakítására is, melyhez a felsőfokú intézmények hallgatóinak és a mesterkurzusok munkái is nagymértékben hozzájárultak. Sokrétű szakmai életművén belül irodája fogta össze a városban az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat, és több felsőoktatási intézményben végzett oktatási tevékenysége mellett rendszeresen szervezett a települési tudatosságot növelő programokat óvodásoknak is. Bár több ciklusban elnökségi tagként dolgozott a Pest Megyei Építész Kamarában, melynek jelenleg elnöke, szakmai társadalmi tevékenységének legjelentősebb szakasza az Országos Főépítészi Kollégium Elnökségéhez kapcsolódik, amelynek nyolc cikluson át volt az tagja, nyolc éven át pedig annak elnöke.

  Schneller István Budapest rendszerváltó főpolgármester-helyetteseként, majd 12 éven át a főváros főépítészeként következetesen, nagy felkészültséggel lépett fel a historikus város értékőrző fejlesztéséért. Példaértékűen hangolta össze a nagyvárosi fejlesztési programok tervezését a történeti értékekkel való bölcs gazdálkodással, és kitartó védelmezője volt a tagolt várostest gyakorlati fenntartásának, a város szabad területei fenntartásának. Az egyetemi szintű településmérnöki képzés egyik megteremtőjeként évtizedes kitartó munkával hozta létre a ma is legkeresettebb ilyen képzést. A Magyar Urbanisztikai Társaság keretében végzett nyilvánossági munkájával, rendezvényszervező, szakmai kommunikációs tevékenységével az elmúlt években és jelenleg is kitartóan lép fel a tudatos, átgondolt örökséggazdálkodás érdekében.