• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A Mester

  Szöveg: Makovecz Imre

  „… Én komolyan gondolom az építészetet. Nekem az építészet nem stílusgyakorlat, nem a hatalomra törő globális pénzvilág szolgája, nem az esztelen technika, a hadigazdálkodás cselédje (vö. Paul Virilio), hanem a fenntartható természet (vö. Nádasdy Ferenc), az ember isteni természetének fenntartására szolgál. Törekszem arra, hogy az ipar ezt a mentalitást szolgálja, és alkalmassá tegye magát arra, hogy a magyarországi szerves építészet partnere legyen. Ez idáig nem sikerült.
  A magyarországi szerves építészet a Kós Károly Egyesülés fórumain találkozik. Előadásokat hallgat, bemutatja aktuális munkáit, és kiállítássorozatokat rendez Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Finnországban, hogy csak az elmúlt év programjait említsem.
  Úgy gondolom, hogy a Kós Károly Egyesülésnek a legfontosabb feladata az, hogy művelt embereket neveljen, azokat munkával lássa el. És újabb impulzusokat adjon az iparnak, mert az ipar egyre súlyosabb amnéziában szenved, és hajlamos azt hinni, hogy az egyetlen értékhordozó a pénz. (…)
  Aki nem ismeri Doelgast vagy Leverentz műveit, az nem érti J. Pallasmaa épületeit és gondolatait sem, hiába olvassa el többször is Derrida műveit. (…)
  Az atlanti országok vállalkozói nem pénzt hoznak Magyarországra, hanem pénzt visznek. Jól képzett, nagyon intelligens és olcsó munkaerőre van szükségük. Így jöttek létre angol-magyar, amerikai-magyar, holland-magyar tervezőirodák. Ezek az irodák nem jelentenek konkurenciát számunkra, mivel nyugati pénzen épülő épületek tervezésével nem bíznak meg bennünket. (…)
  Mivel mi a népszellemet arkangyali lénynek tartjuk, s mivel mi érzékeljük a Magyar Korona szentségét, nincs kétségünk afelől, hogy hol a helyünk.
  A 60-as években a lakásomon illegális mesteriskolát vezettem. Ennek keretében Sáros Lászlóval és Gerle Jánossal mozgásformákat tanulmányoztuk, melynek alapja a Rudolf Steiner által felújított szent tánc, az euritmia volt. Rögzíteni próbáltuk bizonyos mozgásetűdök térbeli formáit. Ezt a ’Minimális tér’ pályázat követte, melyek munkáiból illegális kiadványt adtunk ki. Az emberi test mozgásainak szimmetrikus jelei vittek a népművészeti minták szerkezetelemzéséhez.”

  Makovecz Imre: Írások, 1989