• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Elfeledett Medgyaszay-ház

  Budapest VIII. kerületi Tisztviselőtelep

  Szöveg: Baldavári Eszter

  Medgyaszay István építész születésének 140. évfordulója alkalmából 2017 folyamán a Magyar Építészeti Múzeum munkatársai feltérképezték a művész budapesti alkotásait. A kutatás során a budai Orlay utca 2/b szám alatti bérház levéltári kutatása közben bukkantam a közjegyzői okiratok között Viczián István nevére, aki a Szent Gellért Házépítő Szövetkezet igazgatósági tagja volt.

  A szövetkezeti bérház (egykor Orlay utca 4.) Medgyaszay István tervei szerint épült 1909 és 1910 között tizenhét tisztviselő számára, s a Viczián család is átköltözött ide a Bartók Béla út 4. szám alatti (egykor: Fehérvári út) lakásukból. Az egykori Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyei főispán 2007-ben megjelent Életem és korom című visszaemlékezéseiből az derül ki, hogy csupán fél éven át laktak az Orlay utcai lakásban.

  Apósa, Viczián Antal nyugalmazott honvéd huszárezredes nyugdíjba vonulása után nejével, Dániel Ilonával még 1900 előtt a Tisztviselőtelepre költözött. Házuk az akkori Rezső tér 7. szám alatti saroktelken állt, de a telek birtoklásának pontos feltárása még további kutatásra vár. 1910 körül ezt a saroktelket két részre osztották, Viczián Istvánék a belső, Elnök utca felőli 125 négyszögöles területen építkeztek. A Népliget melletti Tisztviselőtelep a 19. század második felében alakult ki, s a Házépítő Tisztviselők Egyesületének tagjai (bírák, tanítók, távírdai és postatisztek) lakták.

  A mai Rezső tér 7. szám alatt magasföldszintes historizáló épület áll. A tér 8. és 9. (egykor Rezső tér 7/a és 7/b) számú épületeit közelebbről szemügyre véve, először csupán a 8. szám alatti kétemeletes ház homlokzatát díszítő ismerős, jól beazonosítható elemek tűntek föl. A kapun belépve a gyanúm először a terrazzo magyaros virágmotívumait látva erősödött, majd felpillantva a lépcsőház látványa szerzett meglepetést: a Medgyaszay épületeire oly jellemző, előre legyártott beton elemekből álló mérműves ablak és a szintén betonból készült áttört lépcsőkorlát látványa tárult fel, pontosan olyan, amilyet az Orlay utcai és az Elek utcai bérháznál és a veszprémi színháznál is láthatunk.