• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Építészetoktatás és kutatás Norvégiában magyar szemmel

  Az Építőművészeti Doktori Iskola norvég tanulmányútjáról

  Szöveg: Baku Eszter, Bedecs-Varga Éva, Palicz Kata

  A BME Építészmérnöki Kara 2016-ban sikeresen pályázott az EGT Norvég Alap intézményközi együttműködések kialakítását célzó pályázatán. A cél egyrészt új nemzetközi kapcsolatok kiépítése volt, elsősorban a trondheimi (Norvégia) székhelyű NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) egyetemmel, másrészt a meglévő tudományos együttműködések megerősítése az oslói Univerity of Oslo-val.
  A pályázat egyrészt lehetőséget adott rövidebb és hosszabb egyéni tanulmányutakra – ezzel több PhD és DLA hallgató, továbbá számos oktató is élt –, másrészt pedig közös konferencia és workshop szervezésére is. Ez utóbbi keretében valósult meg 2017 márciusában az Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) hallgatóinak és oktatóinak egyhetes szakmai útja, melynek előkészítésében és sikeres lebonyolításában jelentős részt vállaltak a már kint tartózkodó DLA hallgatók.
  Az utazásnak kettős célja volt, egyrészt a trondheimi építészkar meglátogatása, közös konferencia lebonyolítása, másrészt a norvég építészettel való megismerkedés. Az intézmények bemutatkozására három szinten került sor: az egyetemek, illetve karok általános ismertetése után a doktori képzések felépítésének, működésmódjának prezentálására, majd – konkrét témák kapcsán – oktatói és hallgatói előadásokra került sor. A trondheimi egyetem építész karának dékánja, prof. Carl Fredrik Shetelig, illetve a BME részéről Dr. Nemes Gábor tudományos dékánhelyettes röviden ismertette a két kar egyetemen belüli elhelyezkedését, felépítését, munkáját, s ezen belül külön kitért az intézményekben folyó kutatásokra.