• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Észleletkísérletek homlokzatok tervezésével

  A New Vision szellemi műhelye

  Szöveg: Losonczi Anna

  Az alábbi tanulmányban a New Vision (új látás, új látásmód, új víziók) kifejezéssel fémjelzett vizuális észleléssel foglalkozó alkotó csoportot mutatom be, a magyar alkotók (többek között Breuer Marcell, Moholy Nagy László, Kepes György) munkásságára helyezve a hangsúlyt.
  Az interdiszciplináris témában kutató-alkotó csoport szakmai eredményeinek példájával szeretném bemutatni a kutató-alkotó létforma előnyeit, és hogy van értelme kutatni és interdiszciplináris témákkal foglalkozni tervezőként, mert a szerzett ismeretek új szempontokat adhatnak az alkotáshoz. Két olyan épületet mutatok be, ahol a tervező (Breuer Marcell) tudatosan kísérletezik egy-egy korabeli új kutatási témával.
  A vizuális észleléssel foglalkozó építészeti kutatásoknak az 1930-as évektől kezdődően nagy jelentősége volt a Bauhaus-iskolában, majd a Chicagóban és New Yorkban alakuló tudományos és művészeti iskolákban. A hazai építészoktatásban méltatlanul kevéssé hangsúlyozzuk, hogy ennek a világhírű szellemi áramlatnak megteremtői között a magyar művészek vezető szerepet töltöttek be. Ők voltak annak a tudományos áramlatnak a megteremtői, mely ma is folytatódik a vizuális észlelés kérdéskörével foglalkozó nemzetközi tudományos vitában, és közülük valók azok a szinte egyedülálló építészek, akik kutatásaikat valós projekteken, épületeken is kipróbálták.

  Interdiszciplináris kutatások és kutatás alapú tervezés

  Interdiszciplinárisnak nevezzük azokat a területeket, melyek több különböző tudományág vagy szakterület hatáskörébe együttesen tartoznak, és feltételezik mindegyik terület ismeretét, illetve a különböző szakterületek képviselői közötti kommunikációt és együttműködést. Az interdiszciplináris munkamódszer kisebb léptékben a különböző szakterületek képviselői közötti személyes találkozókat jelentheti, kisebb közös munkákat, egymás eredményeinek meghallgatását, közös gondolkodást. Nagyobb léptékben pedig tematikus konferenciákon való részvételt, publikációkon keresztüli tájékozódást és kommunikációt, internetes tematikus tudományos portálok szerkesztésébe való bekapcsolódást stb. A vizuális észlelés kérdéskörével foglalkozó művészeti és építésztervezői tevékenység is egy interdiszciplináris témakör, mely csak összefogott munka eredménye lehet; alkotók, művész-kutatók, építészek, tájépítészek, látás-kutató agy-biológusok, pszichológusok (környezetpszichológusok, kognitív pszichológusok stb.) közötti jól működő kommunikáción alapulhat.