• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A hely, ahol…

  Meghittség, kreativitás, flow

  Szöveg: Fejérdy Tamás, Miszlivetz Ferenc, Takács Laura

  Az építészeti – és városépítészeti – terek a történelmi kisvárosok esetében többnyire nem hasznossági kalkulációk, hanem emberi szükségletek, kialakult és rögzült szokások, a régi idők tisztelete, a látvány megragadó hatása, azaz természeti, kulturális és esztétikai kódok alapján születtek. Ennek a szerves és komplex emberi és közösségi igényeket tükröző folyamatnak gyakran kevés köze van ahhoz, amit a modernitás korszakában várostervezésnek vagy még inkább fejlesztésnek szoktak nevezni.
  A mai gyakorlat rendszerint a fejlesztések, rekonstrukciók szétparcellázott, egymásra nem vonatkoztatott kusza és önkényes halmazát szokta jelenteni. A múltból táplálkozó szervességnek néhány formális külső elem megtartásán kívül nem sok nyomát találni. Indoklásként az „örüljünk, hogy most erre van pénz” szokott elhangzani, ami véget is vet minden további vitának.
  Amikor a ’90-es évek végén Hankiss Elemérrel elkezdtünk komolyan töprengeni arról, hogy mekkora szükség volna egy nyugodt, békés, de mégis varázslatos, megkapó helyre, ahol az alkotószellem szárnyalni tud és könnyen összetalálkozik a hozzá hasonlatos flow-val, az természetesen Kőszegen történt, és néhány kósza ötlettől eltekintve fel sem merült komolyabban, hogy találhatnánk ennél alkalmasabb helyet az országban. Persze az infrastrukturális korlátok és az igények közötti szakadék már akkor is látszott, de a város szellemisége, kompaktul megőrzött épített öröksége, az ehhez szorosan kötődő identitás elemei, a határmentiségből és többnyelvűségből adódó előnyök, a megőrzött természeti környezet, feljogosítottak a reményre. Egyértelmű volt, hogy a Magyarországon még gyökeret nem eresztett Advanced Study Intézet csakis egy méltó, befogadó környezetben képes jól funkcionálni, amiből egyenesen következett, hogy az egész város rehabilitációjára, legfontosabb épületeinek épületegyüttesként történő megmentésére csakúgy szükség van, mint az utak, az energiahordozók, és a kiszolgáló infrastruktúra megújítására, kialakítására.