Személyes kötődések

Családi nyaraló, Fonyód

Építészet és fotók: Dénes György
Szöveg: Bártfai-Szabó Gábor

Ahol az ember felnő, ismeri az évszakok váltakozását, arcokat, illatokat, a földet – hiszen gyermekként a földön keresgélünk tapintható tárgyakat és nem a nagy távlatokba tekintünk –, a növényzetet, az épített környezetet, az építőanyagokat, s ez mind bennünk él emlékképek mozaikjaiként. Nekem ez a Balaton-felvidékkel kapcsolatban adódott meg, Dénes György építészt viszont a déli parthoz kötik az elmúlt évtizedek. Saját tervezésű és építésű családi nyaralója, több futó és megvalósult tervezési feladata található a közvetlen környezetben, árulkodva a helyhez kötöttség megértéséről és átérzéséről.
Hol és hogyan érhető tetten az építészeti minőség a somogyi parton? Erről régóta vitáznak az építészek. Akkor javulhat a helyzet, „ha a balatoni nyaralók tervezését kivétel nélkül rátermett tervező-, építőművészekre bízatik, ami eddigelé csak ritka kivételként történt meg és aminek hiánya fokozta a Balaton partján lévő fürdőtelepek végtelen elszomorító képét” – nyilatkozta Kotsis Iván a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1931. év eleji balatoni ankétján. Pesti Mónika 2016-ban megjelent tanulmányából1 sokat megtudhatunk az 1920–30 között kiépülő vízparti területek kialakulásáról, a helyzet aktualitását mutatta, hogy a Tér és Forma 1932-ben három számában is foglalkozott a kérdéssel. A téma egyik felkarolója, Kotsis Iván déli parti munkássága is saját boglári nyaralójának tervezésével kezdődött, majd számos megépült épület és mintaterv létrehozásában folytatódott. Nem kell itt feltétlenül magas építészeti minőséget elvárnunk, ezek inkább visszafogott formavilágú, harmonikus nyílásosztású funkcionális alaprajzú földszintes és egyemeletes nyaralóépületek. A harmincas években az építészeti rendezvények mellett Siófokon állandó bemutatóhelyet is létesítettek a „Hogyan építsünk?” országos kiállítás részeként – tudhatjuk meg Wettstein Domonkosnak a témáról szóló doktori kutatásából.2 A kérdés ma is aktuális, sőt: mivel a déli part beépülése az utóbbi években újabb lendületet vett, nem is lehetne aktuálisabb. Az építészeti múltat és helyhez kötöttséget tagadó hozzáállás bizonyítéka, a mediterrán és könnyűszerkezetes világ különösen tetten érhető a jelenkori balatoni nyaralóépítésben, sajnos az érintett épület közvetlen környezetét is kezelhetetlenül és véglegesen tönkretéve.

Építész: Dénes György
Kivitelező: Steiner Kft.