• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Design tett

  A Design tett – Társadalomformáló design Kassák Lajos munkásságában című kiállításhoz kapcsolódó előadás-sorozatunkkal a történeti szempontú megközelítés és a jelen dizájnelméleti diskurzusai közötti ívet szeretnék felrajzolni. Az előadások a két világháború közötti jelenségeket, a mai dizájnelméleteket és a téma nemzetközi és hazai kontextusait vizsgálják. Programunk arra keresi a választ, hogy a dizájn hogyan közvetíti a társadalomra vonatkozó kritikai álláspontokat, és fogyasztói kultúrához és társadalomhoz való kritikus hozzáállása milyen módon határozza meg a tervezői folyamatot, nem utolsó sorban milyen formákat öltenek ezek a kritikai megközelítések?

  designtett

  PROGRAM

  Az előadások 18 órakor kezdődnek
  Helyszín: Kassák Múzeum

  2014. január 9., 18.00
  Szentpéteri Márton: A dizájnkultúra-tudomány kritikai perspektívája

  A dizájnkultúra-tudomány az emberi tapasztalatok teljességére figyel, kultúrafogalma látszólag a társadalomtudományok értékmentes kultúrafogalmaihoz közelít. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a bölcsészettudományok jelenkori szerepével, s az ehhez köthető magas kultúra-értelmezésekkel? Az előadás a maga kritikai perspektívájából erre a kérdésre keresi a válaszokat.

  2014. január 16.
  Major Lajos: TYPEfetish – Tibor Kalmantól Stefan Sagmeisterig

  Az 1980-as évektől Tibor Kalman tevékenységével jelentek meg a társadalmat és a dizájn szakmát gyökeresen befolyásoló, provokatív betű alapú projektek, melyek a jelenben Stefan Sagmeister aktuális munkáiban csúcsosodnak ki. Az előadás a két Kelet-Közép európai gyökerekkel rendelkező tervező munkásságából kiindulva tekinti át a szociálisan érzékeny dizájn eszközeit alkalmazó nemzetközi példákat.

  2014. január 23.
  Kravjánszki Róbert: “Ceci n’est pas une pipe”

  René Magritte A képek árulása című festménye a tárgy és annak képe közötti különbséget teszi meg az alkotás tárgyának. A digitális világban a betűk esetében ugyanígy meg kell különböztetnünk az eredetit annak reprezentációjától. Az előadás azt a kérdést járja körül, hogy a történeti betűtípusok digitalizálása során milyen változásokon megy át az eredeti forma és milyen új jelentésrétegekkel bővül.

  2014. január 30.
  Bircsák Eszter: A (regionális) dizájn közösségi ereje

  Az előadás nemzetközi és hazai munkákon keresztül mutatja be, hogy a dizájn mint kommunikációs platform és eszköz hogyan képes társadalmi jelenségekre és mozgalmakra reflektálni, és megoldási javaslatokat kínálni kisebb-nagyobb közösségeket érintő problémákra. A válogatás elsősorban a regionális és közösségi kezdeményezésekre fókuszál.

  2014. február 6.
  Lepsényi Imre: Az erőszak ornamentikája – dizájn a Harmadik Birodalomban

  A nemzetiszocialista rezsim a nyilvánosság és az intimitás tereit mind szervezeti, mind ideológiai szinteken áthatotta. Ennek érdekében igénybe vett minden addig ismert és újonnan megjelenő lehetséges tömegbefolyásoló eszközt és technikát: a személyes retorikától a birodalmi építészetig, a rádiótól, a televíziós innováción át a katonai egyenruhák és a minisztériumok márkázásáig. Az emlékezés és megértés munkájának az elvégzése szükséges ahhoz, hogy leválaszthassuk az eszközt a szándékról, és megértsük a dizájn tömegbefolyásoló erejét és felelősségét.

  2014. február 13.
  Orosz Márton: Isotype mozgóképen? Polányi Mihály, az animált infografika megteremtője

  Az előadás a 20. század elején megszülető nemzetközi piktogramatikai modellek létrejöttére és a korai infografikai rendszerek magyar vonatkozásaira hívja fel a figyelmet. Arra keresi a választ, hogy a közgazdászok és a művészek miért érezték fontosnak a társadalmi folyamatokat reprezentáló vizuális jelek mozgóképen való ábrázolását.