Nosztalgia a Valódi után

A művészettörténet és a visual studies problematikus viszonya

Szöveg: Keith Moxey

„Amikor a valódi többé már nem az, ami volt, a nosztalgia veszi át teljes jelentését”
Jean Baudrillard: The Precession of Simulacra

Az elmúlt húsz év művészetelméleti írásainak egyik …

Interdiszciplinaritás és vizuális kultúra kutatás

Szöveg: W. J. T. Mitchell

Amikor az Art Bulletin felkért, hogy írjak valamit az interdiszciplinaritásról, könnyű feladatnak tűnt. Már csak azért is, mert már tizenhét éve szerkesztek egy interdiszciplináris kritikai és elméleti, humán- és társadalomtudományi folyóiratot. Emellett (másokkal együtt) …

W. J. T. Mitchell képi fordulata

Szöveg: Hornyik Sándor

A Critical Inquiry főszerkesztője és a University of Chicago professzora a vizuális kultúra kutatás egyik közismert – ha nem a legismertebb – apologétája. Pályáját célszerű a legsikeresebb és legtöbbet hivatkozott kötete, az 1994-es Picture Theory felől …

Vizuális kultusz

A Star Wars kora

Szöveg: Hornyik Sándor

Állítólag a TV és a mozi a vizuális kultúra kutatás legjobb terepe. Talán elegendő e tekintetben a Helyszínelők illetve a Mátrix megidézése. Mindkettő számtalan allegorikus és szimbolikus utalást tartalmaz a látás, a …

Maus az alagútban

Maus / Art Spiegelman

Szöveg: Aknai Katalin

„– Artie! Gyere fogd egy percig, amíg elfűrészelem!
–Hüpp
– Miért sírsz Artie? Fogd jobban azt a fát!
– El-elestem, és a haverok faképnél hagytak.
– (Letette a fűrészt) – Haverok? A …

Holokauszt és vizuális kultúra

Szöveg: Turai Hedvig

A holokausztról nálunk Kertész Imre Nobel-díja, majd az emlékközpont megnyitása idején, a hatvanadik évforduló megemlékezései kapcsán esett minden korábbinál több szó. Ez az évforduló már nem olvadhatott úgy bele a hallgatásba, mint történt ez az ötvenedikkel. …

Egy talált tér berendezése

Szöveg: Bán András

A Ludwig Múzeum Budapest − Kortárs Művészeti Múzeum évek óta kevéssé artikulált, ám gyakorta indulatos szakmai vita fókuszában állt, nem kiállítási elképzelései, nem gyűjtési gyakorlata miatt, hanem egy politikai helyzetbehozás okán: múzeumalapítás történjen-e az új Duna-parti …

A látás iskolája

Múzeum és vizualitás

Szöveg: Ébli Gábor

A konkrét gyűjteményen és intézményen túl, lényegét tekintve a múzeum egyfajta látásmódot jelent – fogalmazta meg azóta széles körben osztott véleményét Svetlana Alpers. E felfogásban a múzeum úgy kezeli és mutatja be tárgyait, …

Vizuális kultúrák – a kezdetekről

Szöveg: Hornyik Sándor

„Amire a vizuális reprezentációk kutatóinak pillanatnyilag szüksége van – ha továbbra is új, zavarbaejtő kérdéseket akarunk feltenni ahelyett, hogy szó szerint reprodukáljuk a kanonizált ismereteket – az az egymással konfliktusba keveredett terek forrongása, az ismeretlen brutális …

A vizuális kultúra genealógiája

Egy lehetséges kronológia

Szöveg: Hornyik Sándor

A vizuális kultúra akadémia diskurzusa valamikor a nyolcvanas évek végén bontakozott ki. Egyetlen konkrét kezdőpontot nehéz lenne meghatározni. Michael Anne Holly, Norman Bryson, W. J. Thomas Mitchell és Martin Jay tevékenysége egyként fontosnak …

A Visual Culture magyar nyelvű irodalma

Aknai Katalin: Mi volt? Mi van? Mi marad? (Korreferátum Bán András Csak a képek maradnak ránk című előadásához.) In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-4.)
Alpers, Svetlana: Hű képet alkotni. Holland művészet a …

Rovatköszöntő

A nyelvi-, a kulturális- és a képi fordulat után immáron a Visual Culture világában élünk. Rochester és Irvine (University of California) után ma már Calcuttától Oslóig számtalan helyen oktatják a vizuális kultúrát, a diskurzusnak fontos és rangos akadémiai fórumai …