Beteljesített egység

Evangélikus óvoda, Győr

Építész: Ráskai Péter
Szöveg: Okrutay Miklós
Fotók: Bujnovszky Tamás

Győr evangélikus negyede, az Insula Lutherana a városszövetbe való szigetszerű beágyazódásával különleges építészeti együttes. Létrejötte II. József 1781-es türelmi rendeletének következménye, amikor a protestáns templomok építése ugyan engedélyt nyert, de azok tornyot, harangot és a közút felől nyíló bejáratot nem kaphattak. Győrött erre sajátos válasz született avval, ahogy a Bécsbe vezető út felől a Konventépület takarásában emelték fel a templomot, amelynek a Rába-partról való feltárulását azonban már semmi sem akadályozhatta.
Ezt az egyedi beépítési szerkezetét a mai napig őrző épületegyüttes néhány év leforgása alatt egy ütemben újulhatott meg, hála az egyösszegű állami támogatásnak. Az 1785-ben átadott Öregtemplom körül létrejött épületcsoport valamennyi elemének felújítása városi léptékű beavatkozás, egyszerre klasszikus műemlékvédelem és a funkcionális bővülést kiszolgáló kortárs építészeti jelenlét. Az új tornaterem és az ehhez társuló tantermi szárny léptékében is jelentős, általuk alapvetően rendeződik át, nyer friss összefüggést akár csak a templom városképi feltárulása is. Mégis, igazán progresszív gondolatokkal az együttes legkisebb részlete, az új óvoda jelentkezik.

Vezető építész: Ráskai Péter
Építész: Ráskai Balázs
Építész munkatársak: Tóth-Hermán Anita, Tóth Júlia, Schmidt István
Tartószerkezet: Börzsei Tamás
Épületgépészet: Csomai Miklós
Épületvillamosság: Perger Ágoston
Konyhatechnológia: Gauland András
Tűzvédelem: Szűcs László
Közművek: Szabó Sándor